Oskarżona: Wiera Gran

Oskar ona Wiera Gran Biografia ydowskiej piewaczki z warszawskiego getta Wiery Gran to druga strona nieopowiedziana historii W adys awa Szpilmana s ynnego Pianisty z filmu Romana Pola skiego To opowie o cenie prze ycia

 • Title: Oskarżona: Wiera Gran
 • Author: Agata Tuszyńska
 • ISBN: 9788308045053
 • Page: 318
 • Format: Hardcover
 • Biografia ydowskiej piewaczki z warszawskiego getta, Wiery Gran, to druga strona nieopowiedziana historii W adys awa Szpilmana, s ynnego Pianisty z filmu Romana Pola skiego To opowie o cenie prze ycia i cieniu, jaki rzuca na dalszy los Szpilman gra na fortepianie w tej samej kawiarni na Lesznie 2, w centrum ydowskiego Broadway u, gdzie Wiera Gran piewa a swojeBiografia ydowskiej piewaczki z warszawskiego getta, Wiery Gran, to druga strona nieopowiedziana historii W adys awa Szpilmana, s ynnego Pianisty z filmu Romana Pola skiego To opowie o cenie prze ycia i cieniu, jaki rzuca na dalszy los Szpilman gra na fortepianie w tej samej kawiarni na Lesznie 2, w centrum ydowskiego Broadway u, gdzie Wiera Gran piewa a swoje piosenki Ona by a gwiazd , on akompaniatorem O nim po latach powsta film oklaskiwany przez ca y wiat z podziwem za niezwyk si trwania i m stwo w znoszeniu cierpienia, j oskar ono o wsp prac z nazistami, okrzykni to kolaborantk i unicestwiono za ycia.Wiera Gran mieszka a w dziennicy zamkni tej od wiosny 1941 do lata 1942 Ca e jej dalsze ycie by o konsekwencj tych kilku miesi cy.Mia a wszystko, czego potrzeba wschodz cej gwie dzie egzotyczn urod , pi kny niski kontralt, i muzyk we krwi By a tak nie mia a, e pierwsze piosenki piewa a zza sceny obawiaj c si zetkni cia z publiczno ci Do lata 1939 nagra a kilkadziesi t piosenek o wszelkich barwach mi o ci.Uniewinniona w warszawskim procesie Centralnego Komitetu yd w Polskich opu ci a Polsk w 1950 roku.Wielokrotnie i na kilku kontynentach wzywano do bojkotu gestapowskiej kurwy.A jednak trwa a Wyst powa a w paryskim hotelu Lutetia i w kabarecie Dinarzade, w sali Pleyel i Carnegie Hall, piewa a go cinnie w Sztokholmie i Londynie, wyjecha a na tournee po Ameryce P nocnej Koncertowa a u boku Charlesa Aznavoura.W Izraelu widzowie gro przebraniem si w obozowe pasiaki, je li o mieli si wyst pi na scenie, uciek a do Francji, stamt d do Wenezueli, ale i tam dosi g a j przesz o pom wienie, zniewa enie, znies awienie, szkalowanie.Czu a si pogrzebana za ycia.Zmar a w Pary u 19 listopada 2007 roku.

  One thought on “Oskarżona: Wiera Gran”

  1. Before and during World War II, Vera Gran, an exotic Jewish vocalist from Poland, captured the hearts of Warsaw theatrical fans. Her deep, sensuous voice brought Marlene Dietrich to audiences’ minds. In the 1930s, Gran became a regular and well-known contemporary stage voice, often accompanied by Władysław Szpilman, a man made famous by Roman Polanski’s Oscar-winning film The Pianist, based on Szpilman’s memoir. The German Army swiftly conquered Poland in 1939, driving the Jewish populat [...]

  2. This got a rather negative review from the New York Times because the reviewer thought there was too much about the author's feelings about her subject and too few definitive conclusions about the subject herself. But I actually thought that the strength of the book was that it kept making the point that it's almost impossible at this point to pin down the definitive "truth" about certain "facts on the ground" that occurred during the chaos of World War II. Did Vera Gran collaborate with the Naz [...]

  3. Mam problem i to ogromy, ponieważ nie wiem, jak zacząć opis książki Oskarżona: Wiera Gran autorstwa Agaty Tuszyńskiej. Jak można w kilku słowach przekazać ból, niepewności i oskarżenia, które towarzyszyły Wierze Gran przez całe jej dorosłe życie? Dlatego też podziwiam autorkę za odwagę i wytrwałość, dzięki którym doprowadziła do ukończenia biografii jednej z najsłynniejszych artystek występujących w warszawskim getcie. Wiera Gran była artystką i to przez duże a. [...]

  4. Książka dla tych, którzy warszawskie getto kojarzą wyłącznie z wydarzeniami z kwietnia 1943 roku, a film "Życie jest piękne" uznają za nieprawdopodobny.Książka dla tych, którzy uważają, że łatwo jest wskazać katów i ofiary.Książka otwierająca oczy gwałtownie i ze zdumieniem.A przy okazji - bardzo dobra biografia fascynującej postaci.

  5. Zabrałam się za tę książkę pół roku po spotkaniu z Agatą Tuszyńską w związku z premierą biografii Wiery Gran. I tak jak kiedyś napisała sama Tuszyńska o Singerze - że Singer nie chciałby spotkać Szekspira osobiście, bo ceni za bardzo jego dramaty, zaś na żywo okazałby się pewnie rozczarowującym,małostkowym człowiekiem - coś w tym jest, bo po spotkaniu z Tuszyńską jakoś straciłam zapał do jej książki. Tymczasem teraz, kiedy lekturę mam już za sobą, jestem ca [...]

  6. One of the subtitles of the book at the bottom of the front cover reads "and a meditation on the nature of collaboration" and this is ultimately what this book explores. When people are thrown into impossible and horrific conditions and not expected to survive, those that do go through their own kind of survival hell. There were some passages from the book that really summed up the psychology of survivors: "We were silent. Others had fallen silent, as if surviving was a fault. It was passivity t [...]

  7. The redeeming feature of this book, which had me persisting in reading it to the end, was educational,-in revealing a side of WWII I knew little about,-life in the milieu of the Jewish ghetto, how people coped and survived. In that, it succeed.Beforehand, I'd also not heard of Vera Gran, though I knew of Roman Polanski's film, "The Pianist", and Wladyslaw Szpilman, who, in Vera Gran's story,is vilified.Otherwise, perhaps this book lost a lot in being a translation. I found it very disjointed, wi [...]

  8. The film, "The Pianist" was only half the truth from the arts center of the Warsaw Ghetto! The film leaves Vera out intentionally. This is a true story with no final judgments on the truth of what happened. It will make you think - and be grateful. Written poetically. Really, really good.

  9. Nie oceniam tej książki od strony zgodności z rzeczywistością. Agata Tuszyńska świetnie jednak pisze

  10. A very important book, if you are interested in history. A must read!! I certainly am going to look for ather books written by this author.

  11. Non mi è piaciuta troppo la scrittura.M'ha colpito invece la storia e certi aspetti del dopo guerra legati alle accuse tra i sopravvissuti che non conoscevo e di cui non avevo mai letto

  12. A book that shows that the suffering of the Holocaust lived on long, long after WWII was over. Sometimes, the people suffering were victimized by their own people for the rest of their lifes.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *