ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران

 • Title: ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران
 • Author: ابراهیم فیاض
 • ISBN: null
 • Page: 125
 • Format: Paperback
 • Amazing ePub, ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران By ابراهیم فیاض This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران, essay by ابراهیم فیاض. Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you

  One thought on “ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران”

  1. کتاب ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران از جهاتی چند برای ما قابل توجه است.1- دکتر ابراهیم فیاض، دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام آن را نگاشته است. باشگاه شش نفره ای که یکی از جالب ترین و جنجالی ترین دوره های آموزش عالی ایران بوده است. [...]

  2. مطالب این کتاب به شدت چکیده‌نگاری‌شده است. پر است از گزاره هایی که نیاز به توضیح، گاهی نیاز به اثبات یا حداقل نیاز به ارجاع دارد. بعضی از پیشنهادهای یک‌خطی کتاب چیزی است شبیه‌های مطالب فرمایشی بخش‌نامه‌های دولتی. با همهٔ این وجود و با توجه به کم‌حجمی مطالب کتاب، خواندش را [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *