Marlene

Marlene Prawie osiemna cie miesi cy po mierci Marleny Dietrich do Berlina trafia ton rzeczy b d cych wcze niej jej w asno ci S w r d nich szmaty do pod ogi rolki papieru toaletowego i niedopa ki a tak e

 • Title: Marlene
 • Author: Angelika Kuźniak
 • ISBN: 9788375361148
 • Page: 365
 • Format: Paperback
 • Prawie osiemna cie miesi cy po mierci Marleny Dietrich do Berlina trafia 25 ton rzeczy b d cych wcze niej jej w asno ci S w r d nich szmaty do pod ogi, rolki papieru toaletowego i niedopa ki, a tak e egzotyczne ptasie pi ra szmuglowane przez granice, bo zakazane ze wzgl d w ekologicznych Jest te notes Czerwony, niewielki, siedem i p na jedena cie i p centymetra.Prawie osiemna cie miesi cy po mierci Marleny Dietrich do Berlina trafia 25 ton rzeczy b d cych wcze niej jej w asno ci S w r d nich szmaty do pod ogi, rolki papieru toaletowego i niedopa ki, a tak e egzotyczne ptasie pi ra szmuglowane przez granice, bo zakazane ze wzgl d w ekologicznych Jest te notes Czerwony, niewielki, siedem i p na jedena cie i p centymetra Na ostatniej stronie pod napisem Pologne, Poland kilka polskich nazwisk W r d nich Zbigniew Cybulski.Gdy zim 1964, a potem w 1966 roku Marlena Dietrich przyjecha a z koncertami do Polski, by o to dla brudnoszarego, kolejkowego PRL u zetkni cie ze zjawiskiem tak luksusowym i egzotycznym, e nie mia o znaczenia nawet to, e gwiazda jest po sze dziesi tce, pod sukni zak ada specjalistyczny kostium wyszczuplaj cy i pozwala si fotografowa tylko z jednej strony Przyjmowano j entuzjastycznie jako t , kt ra zwr ci a si przeciw faszyzmowi Tymczasem przez du cz Niemc w traktowana by a ci gle jako nikczemna zdrajczyni i dawano tej opinii publiczny wyraz.Angelika Ku niak pisze histori yw , bogat i w ca ym tego s owa znaczeniu zakulisow Daje czytelnikowi do r k kalejdoskop, w kt rym wra enia fotograf w i konferansjer w, wspomnienia przyjaci , wpisy z ostatnich, nigdy niepublikowanych dziennik w Dietrich, zapiski o pogodzie i kursach walut oraz artyku y prasowe uk adaj si w coraz ciekawsze i barwniejsze obrazy, dla kt rych wa nym t em jest powojenna historia Europy Dzi ki temu dostajemy narysowany z pasj dokumentalisty portret niezwyk ej kobiety i niezwyk ego czasu.

  One thought on “Marlene”

  1. Książka ta to tak naprawdę krótki reportaż o dwóch trasach koncertowych Marleny Dietrich w Polsce w latach 60-tych oraz okresie poprzedzającym śmierć artystki w 1992 roku. Angelika Kuźniak, na podstawie rozmów z ludźmi bezpośrednio związanymi z artystką oraz zachowanych notatek, listów, kalendarzy i innych pamiątek, kreśli bardzo przejmujący i wydaje się, że prawdziwy obraz bohaterki. Świetnie napisany reportaż, naprawdę warto przeczytać.

  2. Jak potwierdza autorka, Marlene nie jest kolejną książką biograficzną, a próbą reportażu z czasu lat '60. To dość duże wyzwanie dla dziennikarza, ale i możliwość pokazania swojego warsztatu. O ile sama Angelika Kuźniak wyzwaniu podołała, o tyle ja, z moją wiedzą o Dietrich bliską zeru, pozostałam nieusatysfakcjonowana jej skromnym wycinkiem.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *