سیاحت شرق

None

asraildon Watch videoMay allah help the islamic state in iraq to destroy israel by missiles or invasion them and the coallition that will be formed in syria lebanon and egypt and in jordan with iraq this will be the ultimate coalition that will end this so called Israel one and fore ever Israel in Islam is the name of prophet gakob or yaakoub peace be upon Apr , _ Brett Kavanaugh s Bar Brawl Brings His Honesty Under Oath Into Question The Daily Show Duration The Toggle navigation. Persian Robert Skyler . . openDemocracy is an independent global media platform covering world affairs, ideas and culture which seeks to challenge power and encourage democratic debate across the world Read September

 • Title: سیاحت شرق
 • Author: سید محمدحسن نجفی قوچانی
 • ISBN: 9640001929
 • Page: 167
 • Format: None
 • None

  One thought on “سیاحت شرق”

  1. سیدمحمدحسن نجفی قوچانی (1295 تا 1363 هجری قمری، 1257 تا 1323 هجری شمسی معادل 1878 تا 1944 میلادی)، در این کتاب «سیاحت شرق» علاوه بر شرح حال خود، چگونگی زندگی طلبگی و وضع اجتماعی سالهای حدود 1310 تا 1338 هجری قمری) را در قوچان، مشهد، اصفهان و نجف، با بیانی ساده نگاشته است. ا. شربیانی

  2. آقای قوچانی به اسم کتاب سیاحت غربش معروف است و خیلی ها هم که ایشان را نمیشناسند ولی کتاب سیاحت غرب رو از روی کنجکاوی مطالعه کرده اندمن خودم تا کنون سیاحت غرب را نخوانده ام ولی در کتابی نقل قولی از شهید مطهری خواندم - به شهید مطهری قلبا ارادت دارم - که مطالب نقل شده در سیاحت غرب یه [...]

  3. این کتاب رو یاد م نمیاد کی خوند م خیلی وقت پیش بود امروز بابا برا مون چند فصلی ش رو خوند کلیات داستان یاد م میاد تصمیم دار م دوباره بخون م خیلی جالب و زیبا در مورد مسایل توضیح داده شده باید دوباره بخون م ش جز کتابایی می ذار م که باید بخون م ش

  4. وقایع جالب بودند ولی نثر مرحوم قوچانی بعضی جاها خیلی خسته کننده بود

  5. جالب است برای خواندن، خصوصا وقتی بدانید بین قشرهای مذهبی متعصب خیلی خواننده داشته یا دارددر کمتر کتابی مثل این می شود به این خوبی رابطه بین ترس و احساس مذهبی را دید

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *