Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian

Mity podania i wierzenia dawnych S owian Mity podania i wierzenia dawnych S owian to w uj ciu autora prawdziwa historia Nierzeczywistego wiata wyobra e naszych odleg ych s owia skich przodk w o istotach nadprzyrodzonych przede wszystkim

 • Title: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian
 • Author: Jerzy Strzelczyk
 • ISBN: 9788371206887
 • Page: 110
 • Format: Hardcover
 • Mity, podania i wierzenia dawnych S owian to w uj ciu autora prawdziwa historia Nierzeczywistego , wiata wyobra e naszych odleg ych, s owia skich przodk w o istotach nadprzyrodzonych, przede wszystkim boskich i demonicznych, o pocz tkach lud w i pa stw oraz postaciach, zjawiskach i poj ciach, kt re z niejakim prawdopodobie stwem mo na zwi za z czasami przedchrze cija sMity, podania i wierzenia dawnych S owian to w uj ciu autora prawdziwa historia Nierzeczywistego , wiata wyobra e naszych odleg ych, s owia skich przodk w o istotach nadprzyrodzonych, przede wszystkim boskich i demonicznych, o pocz tkach lud w i pa stw oraz postaciach, zjawiskach i poj ciach, kt re z niejakim prawdopodobie stwem mo na zwi za z czasami przedchrze cija skimi Jest to ksi ka wyj tkowo interesuj ca dla polskiego czytelnika szukaj cego g boko w przesz o ci korzeni w asnych i braci S owian Najwi ksz zalet tej ksi ki, opr cz oczywistych walor w erudycyjnych, jest przejrzysty uk ad has owy po interesuj cym i, jak si wydaje, dosy ma o znanym wiecie s owia skiej mitologii.

  One thought on “Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian”

  1. A kind of glossary about Slavic myths, legends, famous characters and heroes. J. Strzelczyk included in his book even Greek and Roman authors which wrote about Slavs and their ancestors.It will be very useful for those who love Slavic fantasy. Otherwise it may seem annoying - reading vocabularies isn't easy reading.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *