اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

This volume examines four key ideas that have played a central role in discussion and thought about the nature of society industrial society democracy individualism and modernity Within each chapter

 • Title: اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی
 • Author: Peter J. Kivisto منوچهر صبوری
 • ISBN: 9643124614
 • Page: 116
 • Format: Paperback
 • This volume examines four key ideas that have played a central role in discussion and thought about the nature of society industrial society, democracy, individualism and modernity Within each chapter, a number of ancillary ideas are discussed such as alienation, technology, capitalism, socialism, social class, citizenship, bureaucracy, and community The thoughts of KarThis volume examines four key ideas that have played a central role in discussion and thought about the nature of society industrial society, democracy, individualism and modernity Within each chapter, a number of ancillary ideas are discussed such as alienation, technology, capitalism, socialism, social class, citizenship, bureaucracy, and community The thoughts of Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim and Georg Simmel on these topics are also discussed.

  One thought on “اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی”

  1. خب شاید هیچ وقت نرم سراغ جامعه‌شناسی!یعنی قصدم بود که اگر خوشم آمد برم و بیشتر بخوانم! ولی خب نه!

  2. شاید نشه کتاب رو با کتابهای هم سنخ غولهایی مثل گیدنز و ریتزر و آرون مقایسه کرد. اما شاید بشه گفت که بعد از کتاب جامعه شناسی گیدنز خوش خونترین اون هاست.

  3. بر خلاف ترجمه هاي ديگه ي ايشون ، اين خوب نيست و خود كتاب هم فوق خلاصه است همه چي دست به دست هم داده تا تو محتاج منابع ديگر شي و از متن چيزي گيرت نياد جز عنوان ولي خب مفيده .بهار ٩١

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *