Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi

Ograbiony nar d Rozmowy z intelektualistami bia oruskimi Jaka jest Bia oru Wed ug powszechnej w Polsce opinii to kraj nieprzyjazny ludziom by mo e jeszcze ostoja komunizmu zamieszkanego przez z ego Aleksandra ukaszenk garstk dzielnych opozycjonist w i u

 • Title: Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi
 • Author: Małgorzata Nocuń Andrzej Brzeziecki
 • ISBN: 9788389185952
 • Page: 385
 • Format: Hardcover
 • Jaka jest Bia oru Wed ug powszechnej w Polsce opinii to kraj nieprzyjazny ludziom, by mo e jeszcze ostoja komunizmu, zamieszkanego przez z ego Aleksandra ukaszenk , garstk dzielnych opozycjonist w i uciemi one spo ecze stwo W jakie mierze tak jest, ale Bia oru jest znacznie bardziej skomplikowana ni mog to pokaza telewizyjne migawki czy okazjonalne relacje prasJaka jest Bia oru Wed ug powszechnej w Polsce opinii to kraj nieprzyjazny ludziom, by mo e jeszcze ostoja komunizmu, zamieszkanego przez z ego Aleksandra ukaszenk , garstk dzielnych opozycjonist w i uciemi one spo ecze stwo W jakie mierze tak jest, ale Bia oru jest znacznie bardziej skomplikowana ni mog to pokaza telewizyjne migawki czy okazjonalne relacje prasowe.Jest pe na paradoks w o nich m wi nasi rozm wcy Cho by takich, e elektorat ukaszenki to nie tylko t skni cy za socjalizmem ko cho nicy, ale te pr ni biznesmeni czy wykszta ceni urz dnicy e nie tylko bia oruska opozycja, ale te najbardziej zacofana cz zwolennik w obecnej w adzy bia oruskiej pos uguje si j zykiem bia oruskim e ukaszenka jakby to dziwnie nie brzmia o tak e umacnia pa stwowo Bia orusi i to samo jej obywateli Wst p fragment.

  One thought on “Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *