ناصر و فردین: گفت و گوی رضا کیانیان با ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین

None

 • Title: ناصر و فردین: گفت و گوی رضا کیانیان با ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین
 • Author: Reza Kianian
 • ISBN: 9648765154
 • Page: 135
 • Format: None
 • None

  One thought on “ناصر و فردین: گفت و گوی رضا کیانیان با ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین”

  1. از متن کتاب این سوال برای من وجود داشت که چرا مردم بعضی از بازیگران را به اسم کوچک صدا می‌زنند. مثل ناصر، بهروز. در مورد فردین نام فامیل‌اش ساده‌تر است. چرا مردم پس از سال‌ها آن‌ها را دوست دارند؟

  2. از متن کتاباین سوال برای من وجود داشت که چرا مردم بعضی از بازیگران را به اسم کوچک صدا می‌زنند. مثل ناصر، بهروز. در مورد فردین نام فامیل‌اش ساده‌تر است. چرا مردم پس از سال‌ها آن‌ها را دوست دارند؟ فقط به خاطر قیافه و ظاهرشان؟ خوب کسان دیگری هم بودند که از آن‌ها قیافه‌شان به‌ت [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *