Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967

Jugoslavija i arapsko izraelski rat U godinama neposredno po okon anju Drugog svetskog rata Bliski istok je imao veoma va nu ulogu u slo enim i hladnoratovski obojenim me unarodnim odnosima Taj prostor do danas je ostao popri te sukoba

 • Title: Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967
 • Author: Dragan Bogetić Aleksandar Životić
 • ISBN: 9788674031414
 • Page: 357
 • Format: Hardcover
 • U godinama neposredno po okon anju Drugog svetskog rata Bliski istok je imao veoma va nu ulogu u slo enim i hladnoratovski obojenim me unarodnim odnosima Taj prostor do danas je ostao popri te sukoba interesa vode ih svetskih sila i nemo i involviranih naroda da izna u op teprihvatljivo kompromisno re enje, ali i primer odsustva elementarne tolerancije upravo onih me unarU godinama neposredno po okon anju Drugog svetskog rata Bliski istok je imao veoma va nu ulogu u slo enim i hladnoratovski obojenim me unarodnim odnosima Taj prostor do danas je ostao popri te sukoba interesa vode ih svetskih sila i nemo i involviranih naroda da izna u op teprihvatljivo kompromisno re enje, ali i primer odsustva elementarne tolerancije upravo onih me unarodnih aktera koji su ranije bili tragi ne rtve tu eg ekstremizma.

  One thought on “Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *