Sosyolojik Düşünce Geleneği

Sosyolojik D nce Gelene i Robert A Nisbet in elinizdeki metni genelde bir d nce tarihi zelde bir sosyoloji tarihi yani sosyal d ncenin tarihi kitab d r Sosyolojik D nce Gelene inde Nisbet sosyolojinin alt n a diye nitelendir

 • Title: Sosyolojik Düşünce Geleneği
 • Author: Robert Nisbet
 • ISBN: null
 • Page: 186
 • Format: None
 • Robert A Nisbet in elinizdeki metni genelde bir d nce tarihi, zelde bir sosyoloji tarihi, yani sosyal d ncenin tarihi kitab d r Sosyolojik D nce Gelene inde Nisbet sosyolojinin alt n a diye nitelendirdi i a 1830 1900 , ondokuzuncu y zy l n sosyal filozoflar n n u be b y k temas n n ana hatlar n izerek ele al yor cemaat, otorite, stat , kutsal ve yabRobert A Nisbet in elinizdeki metni genelde bir d nce tarihi, zelde bir sosyoloji tarihi, yani sosyal d ncenin tarihi kitab d r Sosyolojik D nce Gelene inde Nisbet sosyolojinin alt n a diye nitelendirdi i a 1830 1900 , ondokuzuncu y zy l n sosyal filozoflar n n u be b y k temas n n ana hatlar n izerek ele al yor cemaat, otorite, stat , kutsal ve yabanc la ma Bu kitapta Avrupa n n sosyoloji miras n Tocqueville, Comte, Marx, Durkheim, Weber, T nnies, Le Play ve Simmel gibi kurucu ahsiyetlerin tezlerini kar la t rmal olarak bulacaks n z.T rkiye de muhtemel okurlanm tatmin edecek d zeyde, elinizdeki kitaptan daha iyi bir sosyoloji tarihi kitab yok Paradigma, Nisbet in bu kitab n niversitelerimizdeki sosyoloji m fredat na, rencilere, sosyolojiye ve d nce tarihine ilgi duyan profesyonel okurlara gururla ve entelekt el d nyam zda hak etti i kar l bulaca inanc yla takdim ediyor Sosyolojik D nce Gelene i s radan bir metin de il, sosyolojinin ya da sosyal d ncenin k klerinin ve kaynaklar n n a k ve derin analizidir O bir sosyoloji klasi idir Mevcut literat rde, sosyolojinin muhafazak r gelenekten intikal eden miras n bize bu kitaptan daha iyi izah edecek ba ka bir kitap bulmak neredeyse ihtimal d d r.Alasdair MaclntyreBerrak bir slupla kaleme al nm bu g z al c kitap, sosyolojinin bir t redi disiplin modern d nyan n b y k entelekt el ak mlar yla alakas z ve onlara yabanc bir disiplin oldu u yolundaki h l egemen fikre saplan p kalanlara bunun b yle olmad n g steriyor.Lewis CoserBu derin ve ak c k lavuz metin, sosyal d ncenin sosyoloji gelene indeki k klerini ve sosyolojinin merkez kavramlar n n zaman n s nav ndan ge me nedenlerini, kendisinden nce bu konuda yaz lm herhangi bir kitaptan ok daha a k ekilde g zler n ne seriyor.Times Literary Supplement

  One thought on “Sosyolojik Düşünce Geleneği”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *