Karawana kryzysu

Karawana kryzysu Od P wyspu Ba ka skiego po Darfur od Somalii po AfganistanNigdy wcze niej nie istnia o tak wiele instytucji nios cych pomoc Karawana organizacji humanitarnych wraz z pod aj cymi ich ladem gwiazdami m

amerbroker serwis inwestora, gie da, inwestycje Zapraszamy do oddawania g osw w ankiecie na czerwiec r maja r Masowy rasizm wobec bia ych w Afryce A RPA w sposb masowy i zinstytucjonalziowany bo pa stwowy odradza si rasizm wobec bia ych mieszkancw RPA tzw. Polacy sprzedaj domy pod miastem Maj do dojazdw Od roku jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej Od lat w dziale gospodarczym Gazety , gdzie zajmuje si nie tylko problematyk zwi zan z budownictwem i rynkiem nieruchomo ci w tym m kwestiami finansowymi , ale tak e reprywatyzacj i rynkiem zamwie publicznych. Transport Publiczny Dzi lutego w Krajowej Izbie Odwo awczej trwa rozpatrywanie odwo ania Pesy ws przetargu na dostawy do tramwajw Nie dotyczy ono jednak pi tkowego rozstrzygni cia przetargu i wskazania firmy Hyundai Rotem jako zwyci zcy post powania. Farmaceuta zawd z przysz o ci , zarobki, pensja, opinie aneta studia ci kie,praca niewdzi cznaLepsze zarobki otrzymasz w ma ej miejscowo ci,na pewno nie w du ym mie cie,zw aszcza w tym gdzie znajduje si uczelnia,bo wi kszo absolwentw zostaje i stawki automatycznie s niskie,bo na twoje miejsce czeka innych osb.No,ale chyba obecnie w adnym zawodzie nie jest atwo.Poza tym widok starej farmaceutki to rzadko ,a

 • Title: Karawana kryzysu
 • Author: Linda Polman Ewa Jusewicz-Kalter
 • ISBN: 9788380493087
 • Page: 229
 • Format: Hardcover
 • Od P wyspu Ba ka skiego po Darfur, od Somalii po AfganistanNigdy wcze niej nie istnia o tak wiele instytucji nios cych pomoc Karawana organizacji humanitarnych wraz z pod aj cymi ich ladem gwiazdami muzyki pop, aktorami, politykami i dziennikarzami sunie po planecie, przesuwaj c si od obszaru dotkni tego kryzysem do strefy wojennej, od przepe nionych oboz w dla uchOd P wyspu Ba ka skiego po Darfur, od Somalii po AfganistanNigdy wcze niej nie istnia o tak wiele instytucji nios cych pomoc Karawana organizacji humanitarnych wraz z pod aj cymi ich ladem gwiazdami muzyki pop, aktorami, politykami i dziennikarzami sunie po planecie, przesuwaj c si od obszaru dotkni tego kryzysem do strefy wojennej, od przepe nionych oboz w dla uchod c w, wzd u punkt w dystrybucji ywno ci na obszarach dotkni tych g odem, do zbombardowanych wiosek i dom w dziecka dla sierot wojennych.Niesienie pomocy sta o si przemys em, w kt rym obraca si miliardami, walczy o jak najwi kszy udzia w rynku i robi wszystko, by uprzedzi konkurent w A pomocy udziela si , nawet je li pieni dze i towary zasilaj kasy wojenne walcz cych stron Czy wi c organizacje humanitarne mog twierdzi , e s neutralne Czy powinny pomaga , je li pomoc dociera tylko do najwy ej postawionych, ginie w sid ach korupcji albo przed u a walki Co jest na d u sz met bardziej okrutne pomaga czy pozwoli krajowi si wykrwawi albo samemu stan na nogi Kiedy zasady humanitarne przestaj by etyczne Ze wst pem Janiny Ochojskiej Oko skiej

  One thought on “Karawana kryzysu”

  1. Érg indrukwekkend boek. Linda Polman laat aan de hand van vele voorbeelden zien hoe de doelstelling van de humanitaire organisaties om zich altijd en overal neutraal op te stellen en zo dus zowel daders als slachtoffers te helpen er voor gezorgd heeft dat hulp nu oa gebruikt wordt als middel in oorlogen, om rebellenlegers in vorm te houden, etc. Hongersnoden worden soms gecreeërd (door oogsten te verbranden) om hulporganisaties te lokken.Daarnaast wordt duidelijk hoe de humanitaire sector eige [...]

  2. Rzetelna publikacja poświęcona pomocy humanitarnej (choć po przeczytaniu książki można mieć wątpliwości czy to wciąż humanitaryzm). Pozycja dla odpornych i niezrażonych, gdyż treść przypomina bardziej thriller ze scenami, które mrożą krew w żyłach. Z jednej strony jesteśmy mocno osadzeni w realiach opisywanej tragedii. Coś na wzburza, bulwersuje, czy wręcz rozwściecza. Z drugiej, stanowimy wyłącznie biernych obserwatorów, którym pozostaje jedynie bezradność, bezsiln [...]

  3. Schokkend kijkje achter de schermen van de internationale noodhulpindustrie (omgerekend de 5e economie ter wereld).Over hoe de zogenaamde neutraliteit van de hulporganisaties vaak helpt de nood-situatie in oorlogsgebieden in stand te houden. (Hulp als vast onderdeel van de plaatselijke economie) Vooral omdat zij zich niet durven of willen verzetten tegen de veroorzakers van de noodsituatie, wat regelmatig tot dubieuze 'samenwerking' leidt. En zij verschuilen zich achter hun neutraliteit om geen [...]

  4. Autorka skupia się w tej książce na ciemnej stronie przemysłu (bo tak to trzeba określać) pomocy humanitarnej. I opis ten jest przerażający i przygnębiający. Czegoś takiego się spodziewałem, ale potrzebne mi to było do uzupełnienia nie mniej frustrującej wiedzy wyniesionej z "Głodu" Capparosa, czy "Wykluczonych" Domosławskiego. Szkoda że autorka nie pogłębiła rozważań dotyczących wykorzystywania organizacji pomocowych przez państwa. Ale i bez tego jest tu sporo rzeczy, [...]

  5. Dit boek is een absolute must read voor iedereen die zich interesseert voor buitenlandse politiek, dynamiek en relaties. Waar gaat het toch steeds mis met de hulpacties in de wereld ? Welke vrgaen moeten hierover gesteld worden, en waarom gebeurt dat maar niet. Schockerend voor mensen die geloven in hulpacties. Bevestigend voor mensen die het hebben mee moeten maken.Een schandaal dat geen grenzen kent. Er kan niet genoeg over geschreven worden.

  6. You will think twice about putting some money into those donation boxes of many aid organizations after reading this book, though some of the allegations must be taken with a grain of salt.

  7. I can't believe it: how on Earth a book on such an important topic can be so BADLY WRITTEN?? It's one of the most chaotic books I've ever read. It's difficult to understand what the author is talking about because she jumps from one topic to another, merging some other people's dialogs, mentioning some events from the past from other countries and a hell of a lot of examples at the same time. None of them emphasized enough to point out the actual problem. I can't even order in my head WHAT are t [...]

  8. Yes, the information in this book is important. No, it's not new. And yes, organizations are trying to do better, but when you are in a crisis situation with corrupt governments, there are ugly things that happen. Or they don't happen, like Yemen now. Yes, some NGOs use outrageous marketing approaches don't give them money. Or report them. Or do some research and find out what the good NGOs are. Foundations can be equally dangerous as they don't officially have to report their results and they c [...]

  9. Polman legt een maatschappelijke blinde vlek bloot en doet dat op entertainende wijze. Bizar dat er zelden wordt nagedacht over de ethische schaduwkanten van humanitaire hulpverlening. Helemaal absurd is dat effectiviteit van dergelijke interventies zelden gemeten wordt. Ik zou het boek 5 sterren geven als het niet zo bol stond van de validistische opmerkingen over mensen met een handicap, dat stoort. Los daarvan raad ik het aan iedereen aan, dit zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die [...]

  10. Polman shows how giving $$$ to crises ends up slowing the recovery process and often funding the bad guys. This book helped me make a list of bold questions to ask of any organization that I donate to, to check if they are being ethical. Confession: I didn't read the whole book because it was too depressing. A couple of chapters was quite enough!

  11. "At what point do humanitarian principles cease to be ethical?" Never thought I would read anything that would urge me to ask this question. Polman's observations completely opened my eyes to an entirely new side to the humanitarian aid industry.

  12. Als je weer eens op het nieuws ziet of in de krant leest dat er weer (of nog steeds) een probleem is door overstroming, droogte, honger, enz en de hulporganisaties weer x-aantal miljoenen Euro's (of andere valuta) vragen, denk je "wat? alweer? is dat nog niet opgelost?". Dus wil je eens de andere kant van de medaille zien en dan komt De Crisiskaravaan als een geschenk uit de hemel, bij manier van spreken.Op verheldere wijze vertelt Linda Polman over hoe organisaties (NGO's en particuliere organi [...]

  13. This book is literally giving me nightmares. It's a disturbing eye opener, which explains the ugly truth of the international aid industry, written in a composed and factual manner. It analyses, among other things, the dilemma of neutrality in war zones, the hypocrisy of aid workers who fly in business classes and hugely contribute to the increasing rate of prostitution in whichever town they've arrived, and the role of refugee camps in wars (for instance, the fact that Afghanistan's Taliban mov [...]

  14. Linda Polman napisała książkę, którą ludzie w naszych czasach potrzebują. Karawana kryzysu nie jest, ani trudna, ani łatwa do czytania. Opisywany w niej problem okazuje się bardzo poważny, a często przecież tak lekceważony. Autorka diagnozuje "chorobę", jaką jest pomoc humanitarna organizowana i prowadzona przez ludzi nieodpowiedzialnych, chciwych i skorumpowanych. Opisuje grę polityczną, zakłamanie i szum medialny. Udowadnia, że prawo nie daje sobie z tym wszystkim rady, a og [...]

  15. An excellent and thought-provoking two part review of this book by Philip Gourevitch in the The New Yorker prompted me to add this book to my TBR list. Gourevitch's follow-on second part to the review lists several other interesting books on the topic of the moral hazards of humanitarian aid. Gourevich is far from glowing in his review of this book, so the other references seem needed for a full picture. The article includes a link to a brilliant bit of reporting on Haiti, which is the sort of r [...]

  16. Linda Polman challenges her audience to rethink the paradigm of international aid. Her central thesis is that, in the name of "neutrality," international humanitarian aid organizations are not only allowing atrocities to occur, but also playing a key role in the general care and feeding of the war machinery; in other words, INGOs are part of the problem. Her underlying theme - that there's no such thing as neutrality when it comes to war - is driven home in devastating and effective fashion, and [...]

  17. I wanted to read this book because I used to work for an international NGO and I saw this book featured on The Daily Show. It covered a lot of ground I already knew about: NGOs are dependent on good marketing and being in the right place at the right time it's a business and the competition is huge. I knew that materials designated for aid were often stolen by corrupt governments and that aid workers could instill great damage to individual psyches while being touted by media as being compassion [...]

  18. Linda Polman´s The Crisis Caravan (In Dutch: De crisiskaravaan. Achter de schermen van de noodhulpindustrie) paints a pretty depressing picture of the crisis aid industry. She shows how the interaction between aid organisations, victims, local powers and the press have changed since the early 1990sThe major development in the field is that since the early 1990s there has been a huge proliferation in the number of NGOs, especially with the appearance of MONGOs, or 'My Own NGO's. The main effect [...]

  19. "In Goma he'd felt as if he were in an "aid agency supermarket" in which aid groups "blare[d] out their names and logos like soft drink manufacturers."After reading this book I had nightmares- I went to bed and had nightmares of doing humanitarian aid. It is powerful. Page after page you just see the rabbit hole that is the humanitarian aid industry. Polman goes through the different ways in which it is dysfunctional, bloated, politicized, corrupt and just down right repulsive. When we tend to t [...]

  20. I give it 3 stars for the import of what the author talks about and how little people probably know about the people they donate to. The discussion of specific regions and how NGO's and the like are involved are very informative in a broad way. My problem with this book is that it doesn't feel coherent. The author goes back and forth from one crisis area and time to another. There is something almost too personal about the writing when it often needs to come across more analytical I think. But a [...]

  21. Humanitarian NGOs--from the Red Cross to small Church-based efforts--emerged in the last century to relieve civilian suffering. War, famine and disaster finds NGOs on the scene providing aid and coordinating relief. Polman, a Dutch journalist, takes a jaundiced look at the downside of Doctors without Borders and other efforts. Yikes! There are some terrible stories here that illustrate ethical issues and "ethical disasters" of relief. For example, hundreds of thousands of genocidal Hutus fled Rw [...]

  22. An excellent reading on humanitarian aid and its business. Having a MA degree in human rights and humanitarian law myself it happened to me to notice how certain aid organizations do use human sufference to cast the bigger amount of donors and funds, sometimes litteraly exploiting people and their traumas. In this book, the author explain perfectly the run on aid that humanitarian organizations do in every crisis, their ise of the press and the use that local politicians and armed groups do of a [...]

  23. A well-written account of abuses and intrinsic problems of humanitarian aid. A good share of occurrences where aid is given is caused not by natural disasters, but by wars and local conflicts. Famine is more likely to happen where a civil war or government-forced mass relocation goes on, than in the drought zone.International aid organizations are heavily robbed and taxed by warring parties and oppressing governments thus contributing to the war economy and prolonging the conflicts. Moreover, so [...]

  24. Polman does a great job illustrating to the reader exactly what is wrong with the way humanitarian work is portrayed, either by means of providing cash or as a moral obligation. Through the different events throughout the book, one can see exactly what is wrong with this frame of thought - exploiting amputees to raise funds, providing funding to rebels and military, creating new forms of free markets that do nothing to better the current situations. Her objective is obviously not to dissuade aid [...]

  25. I really enjoyed this book. Polman does not pull her punches. She's a journalist through and through and I'm not sure she could help herself from piling in as many "juicy" details as she could. So while I did take her perspective with a grain of salt, it was still a very shocking read. The structure of the book worked well for me and I especially enjoyed the contract of the African experiences with that of Afghanistan. Its interesting to contemplate how different the attitudes toward aid is betw [...]

  26. Excellent critique of how we do humanitarian assistance and applicable more generally to international development across the board. Sometimes over the top, and ultimately disappointing in terms of looking beyond the problems to real world solutions, this is an important book for anyone who funds, implements or otherwise contributes to the humanitarian assistance enterprise - in short, all of us. As human rights advocates we are too often hesitant to hold ourselves accountable to the very human [...]

  27. This book by Dutch journalist Linda Polman attacks humantarian interventions in war zones not only as wasteful, but also as damaging for aid recipients. By refusing to accept responsibility for unintended consequences, humanitarian organizations actually contribute to the prolonging and exacerbating of violent conflict. The main cases are drawn from the Hutu refugee camps in Goma in Eastern Congo and the civil war Sierra Leone, but Polman makes also use of numerous other examples of misdirected [...]

  28. This is the kind of journalism we can't afford to lose. Polman looks at all the humanitarian aid that pours into civil war zones like Rwanda and Sudan and examines the uncomfortable reality that much of it has actually supported the oppressors in the conflict. The worst example was what happened right after the genocide in Rwanda in the 90s. Hutus left the country to settle in refugee camps in the Congolese city of Goma. That's where all the aid went. But the Hutus were actually the perpetrators [...]

  29. A really interesting book. It's a criticism of how aid is done (but not of giving aid). It asks question, provides lots of facts and experiences, and tries to start a discussion. It gave me background on a bunch of different things I've seen. She wasn't trying to provide a balanced piece but rather make a case for the world having an open and honest discussion on aid in general -- how it's done, what the principles should be, how it can be more positive, who should be allowed to do it, etc. I do [...]

  30. This is a very important book to read. It gave me a lot more background on crisis situations and gave me a more complete world view. I did not know the difference between NGOs, INGOs and MONGOs were before reading the book. However, I don't think the book the books statistics were properly footnoted. It seemed to be skewed to be more negative. I don't know what the solution to decreasing people profiting from aid and the book does not offer a clear hypothesis for one. We need more transparency, [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *