Ozone Friendly. Iași. Reconfigurări literare. O antologie

Ozone Friendly Ia i Reconfigur ri literare O antologie Unul dintre obiectivele antologiei const n ha urarea spa iului vinovat de alb n care se ascund Ia ii Moldova n general pe harta literaturii noastre mai noi S nt curios s aflu dac vreun v n tor cu mir

 • Title: Ozone Friendly. Iași. Reconfigurări literare. O antologie
 • Author: Ovidiu Nimigean
 • ISBN: 821.135.18
 • Page: 282
 • Format: None
 • Unul dintre obiectivele antologiei const n ha urarea spa iului vinovat de alb n care se ascund Ia ii Moldova, n general pe harta literaturii noastre mai noi S nt curios s aflu dac vreun v n tor cu mirosul ascu it va exclama, citind o Hic sunt leones O Nimigean Constantin Acosmei erban Alexandru Radu Andriescu Liviu Antonesei Michael Astner erb Unul dintre obiectivele antologiei const n ha urarea spa iului vinovat de alb n care se ascund Ia ii Moldova, n general pe harta literaturii noastre mai noi S nt curios s aflu dac vreun v n tor cu mirosul ascu it va exclama, citind o Hic sunt leones O Nimigean Constantin Acosmei erban Alexandru Radu Andriescu Liviu Antonesei Michael Astner erban Axinte Vasile Baghiu Maria Boghian Sorin Catarig Mihai Costandache Nichita Danilov Gabriel H Decuble Iulian Doroftei Gabriela Gavril Radu Pavel Gheo Johannes Gelich Paul Gusbeth Tatomir Livia Iacob Florin L z rescu Dan Lungu O Nimigean Radu P rp u Dan Sociu Dorin Spineanu Cristian Tanasescu Lucian Dan Teodorovici Dan Ursachi Codrin Dinu Vasiliu

  One thought on “Ozone Friendly. Iași. Reconfigurări literare. O antologie”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *