بر خنگ راهوار زمین

Dutar TURKMEN INTERNATIONAL HOME PAGE The Instruments These are divided into idiophones gopuz , aerophones khyzlavuk, shuishul, dilli tuyduk and chordophones dutar, gidzhak Idiophones Gopuz reed plucking musical instrument of the Turkmens, widely used by women and children. Afghanasamai Asamai .

 • Title: بر خنگ راهوار زمین
 • Author: اسماعیل خویی
 • ISBN: null
 • Page: 314
 • Format: None
 • 1357 1346

  One thought on “بر خنگ راهوار زمین”

  1. از نظر صوری اشعار تا حدی برام جالب بودن. موضوعات هم بد نبودن - اغلب حالت سیاسی و انقلابی دارن - اما برای من جذابیت خاصی نداشتن. اشارات فلسفی هم در جاهایی دیده می شد - البته بیشتر استفاده از حرف های غیرفلسفی فلاسفه در اشعار بود - مثلا هگل ( حتی مضمون ایده آلیسم هم خصوصا در یک شعر حاض [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *