Efsunlu Kemal

Efsunlu Kemal M tevaz bir evde do mu tu Muhte em bir sarayda g zlerini kapat rken d manlar n n bile sayg duydu u biri h line gelmi ti ngiltere Ba bakan Lloyd George gensoruyla koltu undan olurken fkeyle kalkm ama

 • Title: Efsunlu Kemal
 • Author: Nehir Roggendorf
 • ISBN: 9789758312429
 • Page: 236
 • Format: Paperback
 • M tevaz bir evde do mu tu Muhte em bir sarayda g zlerini kapat rken, d manlar n n bile sayg duydu u biri h line gelmi ti ngiltere Ba bakan Lloyd George, gensoruyla koltu undan olurken fkeyle kalkm ama yine vg yle s z etmi ti ondan Arkada lar Y zy llar nadir olarak dahi yeti tirir u talihsizli e bak n ki O b y k dahi a m zda T rk Ulusuna nasip oldu ve tamM tevaz bir evde do mu tu Muhte em bir sarayda g zlerini kapat rken, d manlar n n bile sayg duydu u biri h line gelmi ti ngiltere Ba bakan Lloyd George, gensoruyla koltu undan olurken fkeyle kalkm ama yine vg yle s z etmi ti ondan Arkada lar Y zy llar nadir olarak dahi yeti tirir u talihsizli e bak n ki O b y k dahi a m zda T rk Ulusuna nasip oldu ve tam da bana rastlad Mustafa Kemal in dehas na kar elden ne gelirdi Dur, durak bilmeyen 57 y ll k ya am ser veni, ate ve mermi ya muru alt nda, f rt nalar im eklerle ge mi ti Ya ad a , mparatorluklar n batt ve yerlerine yeni devletlerin kuruldu u, sava larla ihtilallerle dolu bir zaman d nemeciydi Korku ve deh etin maskesi t m insanlar n y z nde as l duruyordu Bu sanc l d neme ten ba ar yla s yr labilen birka ismin en b y kendisiydiK sac k mr ne yle ok ey s d rm ki, inan lmazd D manlar bile inanamam lard T rk Mehmet i i ona bir isim takm t Efsunlu Kemal Bunu d man askerleri de duymu lard Onun cephede kar lar nda durmas i lerim rpertiyor ve komutanlar na yle soruyorlard Efsunlu Kemal orada m Hay r diyordu komutanlar hay r O orada de il iniz rahat olsun Ama komutanla nm da i i rahat de ildi Efsunlu Kemal Mehmet i in yan nda tam kar lar nda duruyordu zel ar ivler zel belgeler Gizli tutanaklar Hepsi bir araya getirilerek ortaya kan bu yk i indeki her ey ger ek Bunlar, Atat rk n do umundan l m ne kadar olan bir d nemin ger ekleri.

  One thought on “Efsunlu Kemal”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *