İki Gözüm Galibem - Malta Sürgününden Mektuplar

ki G z m Galibem Malta S rg n nden Mektuplar Mondros M tarekesi nin ard ndan tilaf Devletleri stanbul a yerle ir ve bir ok asker sivil ve ayd n sorgusuz sualsiz tutuklanarak o d nemde ngiltere nin s m rgesi olan Malta adas na s r l r ngilizler

 • Title: İki Gözüm Galibem - Malta Sürgününden Mektuplar
 • Author: Ali Fethi Okyar
 • ISBN: 9786053323044
 • Page: 417
 • Format: Paperback
 • Mondros M tarekesi nin ard ndan tilaf Devletleri stanbul a yerle ir ve bir ok asker, sivil ve ayd n sorgusuz sualsiz tutuklanarak, o d nemde ngiltere nin s m rgesi olan Malta adas na s r l r ngilizlerin 10 Mart 1919 tarihli tutuklama listesinde, d nemin nemli devlet adamlar ndan Fethi Okyar da bulunmaktad r Fethi Bey i in nce Bekira a B l nde ve sonra Malta da gMondros M tarekesi nin ard ndan tilaf Devletleri stanbul a yerle ir ve bir ok asker, sivil ve ayd n sorgusuz sualsiz tutuklanarak, o d nemde ngiltere nin s m rgesi olan Malta adas na s r l r ngilizlerin 10 Mart 1919 tarihli tutuklama listesinde, d nemin nemli devlet adamlar ndan Fethi Okyar da bulunmaktad r Fethi Bey i in nce Bekira a B l nde ve sonra Malta da ge en iki y ll k esaret hayat ba lar Fethi Bey in 30 May s 1921 de serbest kal ncaya kadar Malta da ge irdi i s k nt l g nlerin tek tesellisi e i Galibe Han m la mektupla malar d r Ard nda b rakt memleketine ve ailesine zlemini kelimelere d kt mektuplar nda nas l haks zl a u rad n da s k s k yazar Galibe Han m a serbest kald ktan ancak bir y l sonra kavu abilir ve bu s re boyunca da yazmaya devam eder Fethi Okyar n mektuplar Malta s rg nlerinin g ndelik ya am n , ortak d nce ve kayg lar n , memleketin i inde bulundu u durumu anlat rken, bir devlet adam ve entelekt elin i d nyas na da k tutuyor.

  One thought on “İki Gözüm Galibem - Malta Sürgününden Mektuplar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *