Kemal Tahir'le Birlikte

Kemal Tahir le Birlikte Elli y la yakla an bir zamand r Kemal Tahir d nce hayat m n zerinde en g l etken olmay koru maktad r Ondan nce a ina oldu um Freud Marx Einstein Eisenstein gibi d nce adamlar n onu tan d ktan sonr

 • Title: Kemal Tahir'le Birlikte
 • Author: Halit Refiğ
 • ISBN: 9789759955878
 • Page: 174
 • Format: Paperback
 • Elli y la yakla an bir zamand r, Kemal Tahir d nce hayat m n zerinde en g l etken olmay koru maktad r Ondan nce a ina oldu um Freud, Marx, Einstein, Eisenstein gibi d nce adamlar n onu tan d ktan sonra daha do ru yorumlayabilme imk n m oldu Bir taraftan bni Haldun u, Evliya elebi yi, b r taraftan Toynbee yi, Jung u de erlendirebilece im k staslar bana o ka Elli y la yakla an bir zamand r, Kemal Tahir d nce hayat m n zerinde en g l etken olmay koru maktad r Ondan nce a ina oldu um Freud, Marx, Einstein, Eisenstein gibi d nce adamlar n onu tan d ktan sonra daha do ru yorumlayabilme imk n m oldu Bir taraftan bni Haldun u, Evliya elebi yi, b r taraftan Toynbee yi, Jung u de erlendirebilece im k staslar bana o kazand rd Filme ekmeyi tasarlad m bir senaryo zerinde, bana b t n meslek hayat m boyunca ders olacak, drama d m insan a nas l yakla labilece ini g sterdi 60 l y llar n ba nda bizdeki bat l la man n fiyaskosu zerin de sistemli olarak d nmeme yol a t 60 l y llar n ikinci yar s nda T rkiye de devlet meselesinin nemine a rl k vermeye ba lad Halit Refi Halit Refi , Kemal Tahir den ne kadar istifade etti ini bir ok kez dile getirmi tir Yeti me artlar , ahsi yetleri ve hayat tarzlar ayr iki sanat n n birbirinden istifade etmelerine ve birlikte i yapmalar na rnek te kil eden Halit Refi in gayretleri ile olu an ve dalgal bir seyir izleyen bu dostluk ve i birli ine eliniz deki kitap tan kl k ediyor.

  One thought on “Kemal Tahir'le Birlikte”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *