Newton Neden Türk Değildi?

Newton Neden T rk De ildi Ben de lkemdeki pek ok akl ba nda g rg l ve bilgili insan gibi Tayyip Bey ve partisinin T rkiye yi art k geri d n lmesi bence pek m mk n olmayan feci bir ak bete mahk m etmi olduklar kanaatindeyim B

 • Title: Newton Neden Türk Değildi?
 • Author: A.M. Celâl Şengör
 • ISBN: 9786058391505
 • Page: 319
 • Format: None
 • Ben de lkemdeki pek ok akl ba nda, g rg l ve bilgili insan gibi, Tayyip Bey ve partisinin T rkiye yi art k geri d n lmesi bence pek m mk n olmayan feci bir ak bete mahk m etmi olduklar kanaatindeyim Bu ak betin, T rkiye nin art k bug nk s n rlar na sahip olmayan bir lkeler toplulu u eklinde tecelli edece i kanaati bende her ge en g n kuvvetleniyor.Bu fikrimin teBen de lkemdeki pek ok akl ba nda, g rg l ve bilgili insan gibi, Tayyip Bey ve partisinin T rkiye yi art k geri d n lmesi bence pek m mk n olmayan feci bir ak bete mahk m etmi olduklar kanaatindeyim Bu ak betin, T rkiye nin art k bug nk s n rlar na sahip olmayan bir lkeler toplulu u eklinde tecelli edece i kanaati bende her ge en g n kuvvetleniyor.Bu fikrimin temelinde de lkemizin ba ndaki b y k sorunun ne AKP ne de Tayyip Bey oldu u inanc yat yor Tayyip Bey de, AKP de, T rkiye nin yakas na bin y ldan fazlad r yap m bir illettin g n m zdeki r nlerinden, yani T rkiye s n rlar i inde ya ayan insanlar n ok eski bir hastal n n araz ndan ba ka bir ey de illerdir Bu hastal k en basit ifadesiyle cehalettir.Peki bu gidi at durdurulamaz m Ne yap lmal d r K sa vadede pek yap labilecek bir ey kald kan s nda de ilim Ne yaz k ki, insan ya am nda bazan ok uzun bir zaman olabilen 12 sene i inde olan olmu tur T rkiye halk maalesef pek feci bir imtihan verecektir ve bu imtihandan aln n n ak yla kaca n sanmak i in pek de sebep bulunmamaktad r Ama ileride kendini toparlamak isterse o zaman kendine tek bir k lavuz alabilir Bilim Bilim s rf bilim insanlar n n yapt bir ey de ildir Halk n her seviyesi kendine g re bilimsel d nebilir ve ya am kalitesini artt rabilir te bu kitab n tek amac yurtta lar ma ileride kendilerine laz m olabilecek bilimsel d nce t r nden rnekler vermektir Tan t m B lteninden

  One thought on “Newton Neden Türk Değildi?”

  1. 1. Halkın Mustafa Kemâl Paşa'nın her yaptığını tamamen anladığı ve her yaptığını tamamen tasvip ettiği sanılmasın.(page 19)2. Demokrat Parti'nin son derece iyi niyetlerle başlayan ve sürdürülen, ama ne yazık ki yanlış anlaşılan bir liberalizmden türeyen politikalarının sonucunda hortlamış ve 1960'lı yıllardan itibaren giderek artan bir cür'etle Türkiye politikasına egemen olmuştur.(page 21)3. Hangisi Tanrı'ya daha yakın? Güzellik ve umut mu, yoksa temel f [...]

  2. Kitabın çoğunluğu daha önceden CBT yayımlanmış makalelerden oluşuyor. Bir Celal Şengör klasiği olarak bilim, bilimsel düşünmek, yanlışlanabilir bilgi, bilim ve kültür ilişkisi konularını içermektedir.

  3. Aptalı tanımak kitabında olduğu gibi celal hocanın son derece derin yorumlarının içeren kitaptır. Bilimsel düşüncenin toplumla bağlantısını derinden incelemektedir. Kitabın kusur olabilecek tek yanı ilk 50 sayfasının fazlasıyla akademik olmasıdır.

  4. kitap adını Çin'de emekliye ayrılan bir profesörün "newton neden çinli değildi?" konulu veda konuşmasından almış. Toplumun kültürü ve geçmişi onun bilim alanındaki başarılarını etkilemektedir. kitapta Şengör hocanın geçmişte ve bu kitap için yazmış olduğu makaleler bulunmaktadır.

  5. Celal Şengör aynı ülkede yaşadığım için sevindiğim bir isim. Ancak bu kitabının, daha önce okuduğum Aptalı Tanımak kitabına göre daha zayıf olduğunu düşünüyorum.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *