Yazılmamış Tarihimiz: Seçmeler 2

Yaz lmam Tarihimiz Se meler Elinizde Yaz lmam Tarihimi Se meler kitab n n ikincisi var Yetmi y l aral ks z emekle tarih kitapl m za bir d nya rekoru say lan eser vermi olan lkenin k demli tarih isi ben Cemal Kutay doksan

 • Title: Yazılmamış Tarihimiz: Seçmeler 2
 • Author: Cemal Kutay
 • ISBN: 9753283717
 • Page: 282
 • Format: None
 • Elinizde, Yaz lmam Tarihimi Se meler kitab n n ikincisi var Yetmi y l aral ks z emekle, tarih kitapl m za bir d nya rekoru say lan 178 eser vermi olan, lkenin k demli tarih isi ben Cemal Kutay doksan n tamamlam mr m n son g nlerinde bu hizmetle teselli bulmak istedim Sadece sizlerin de il, ocuklar n z n da, ger ek tarihin sesleni i olarak benimseyece i miElinizde, Yaz lmam Tarihimi Se meler kitab n n ikincisi var Yetmi y l aral ks z emekle, tarih kitapl m za bir d nya rekoru say lan 178 eser vermi olan, lkenin k demli tarih isi ben Cemal Kutay doksan n tamamlam mr m n son g nlerinde bu hizmetle teselli bulmak istedim Sadece sizlerin de il, ocuklar n z n da, ger ek tarihin sesleni i olarak benimseyece i midiyleG zlerim rahat g remiyor Kulaklar m da rahat duyam yor Bu eksiklik i inde b ylesine bir hizmeti kucaklayabilme cesaretini, bug ne kadar ne kitap vitrinlerinde ne de bayilerde yer almam hakikatleri derlemeyi ve sunmay son vazife sayd m Her ay ayn boy ve hacimde kacak Yaz lmam Tarihimiz in ciltleri aile kitapl n z n aranan ve zlenen varl olursa huzur duyar m kacak olanlar Se meler 1 den ba layarak devam edecek B ylelikle birbirinden ay rabilirsiniz.Zaman n ak nda kaybolmayan, aksine de er kazanan sadece kitapt r.Elinizdeki kitap g n n piyasas nda iki milyon civar ndad r Aksoy Yay nc l n de erli Genel Y netmeni Yalva Ural Bey o lum, sahas nda ba ar l meslek hayat n n deneyimi ile, kitaplar n ucuz fiyat olmas ricam k rmam , esere benzerlerinde rastlanmayan kolayl kla al nabilecek bir fiyat koymu tur Huzurunuzda kendisine te ekk r ediyorum Cemal Kutay

  One thought on “Yazılmamış Tarihimiz: Seçmeler 2”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *