One thought on “In These Words: Chapter 13”

  1. 4 starsเล่มนี้มันจะย้อนไปชนกับพาร์ทนิยายตอนเริ่มต้น chapter 1 อย่างพอดิบพอดี ซึ่งอธิบายอะไรๆได้มาก และแน่นอน นั่นหมายความว่าเล่มนี้ได้ยืนยันว่า(view spoiler)[ฆาตกรกับชิโนะฮาระไม่ใช่คนๆเดียวก [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *