Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya

Direni a nda T rkiye de Alternatif Medya Alternatif medya al malar d nyada daha ok yenisi ve eskisiyle toplumsal hareket al malar ndan beslenen zerk bir medya al malar alan ve lkemizde yakla k otuz y ll k bir gecikmeyle ancak yeni yeni bu y

 • Title: Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya
 • Author: Barış Çoban Bora Ataman Derya Yüksek Dağhan Irak Ahmet Sarp Yılmaz Perrin Öğün Gülüm Şener Ivo Furman
 • ISBN: 9786054820184
 • Page: 104
 • Format: Paperback
 • Alternatif medya al malar d nyada daha ok yenisi ve eskisiyle toplumsal hareket al malar ndan beslenen zerk bir medya al malar alan ve lkemizde yakla k otuz y ll k bir gecikmeyle ancak yeni yeni bu y nde kurucu bir hareketlilikten s z edilebilir Gezi Direni i bu y ndeki geli imi ivmelendirmi tir ger ek ve sanal a lar n st ste binerek melezle tirdi i kar Alternatif medya al malar d nyada daha ok yenisi ve eskisiyle toplumsal hareket al malar ndan beslenen zerk bir medya al malar alan ve lkemizde yakla k otuz y ll k bir gecikmeyle ancak yeni yeni bu y nde kurucu bir hareketlilikten s z edilebilir Gezi Direni i bu y ndeki geli imi ivmelendirmi tir ger ek ve sanal a lar n st ste binerek melezle tirdi i kar t kamusal alanlarda bir araya gelen yurtta lar n kent meydan na akarak ger ekle tirdi i i gal, Gezi Direni i nin de i inde yer ald a da toplumsal hareketlere ait karakteristik bir zellik.Gezi Direni i, alternatif medyan n, yeni medya pratikleri ile yeniden g kazand tarihsel bir d neme tir Direni i, geleneksel alternatif medyan n yarat c sokak m cadelesinin retti i yeni alternatif medya ve internet temelli alternatif yeni medyayla i i e ge ti i bir tarihsel moment olarak okumak m mk nd r.Benzer tarihsel momentler, medya alan nda da tarihi d n mlere de yol a m t r Bunlar n ilki T rkiye tarihinin ilk burjuva devrimi olan ve medya alan nda m thi bir patlamaya yol a an 1908 Devrimi dir kincisi, 1974 1980 aras nda devrimci m cadelenin y kseli ine ko ut bir bi imde y z binlere ula an alternatif gazeteler, dergiler d nemidir.Bu ba lamda Gezi Direni i, T rkiye de alternatif medyan n toplumsal hareketler a s ndan ya amsal rol n n gerek halk gerekse de akademik evrelerde belirginlik kazand nc d nemdir.

  One thought on “Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *