Riskin Ötesi - Dağcılarla Söyleşiler

Riskin tesi Da c larla S yle iler E er macera bizi b y l yorsa maceraperestler ok daha fazla etkilerler Kaya k tlelerine t rmanmak ya da buzla kapl bir zirveye kmak i in ya am n v cudunu ruhsal sa l n riske atan erkekler ve kad nl

 • Title: Riskin Ötesi - Dağcılarla Söyleşiler
 • Author: Nicholas O'Connell Nedim Sipahi
 • ISBN: 9789758293407
 • Page: 260
 • Format: Paperback
 • E er macera bizi b y l yorsa, maceraperestler ok daha fazla etkilerler Kaya k tlelerine t rmanmak ya da buzla kapl bir zirveye kmak i in ya am n , v cudunu, ruhsal sa l n riske atan erkekler ve kad nlardan daha a rt c ne olabilir Riskin tesi Da c larla S yle iler, kendilerini ifade etmenin yegane ekli t rmanmak olan insanlar anlayabilmemize yard mc oluyor.E er macera bizi b y l yorsa, maceraperestler ok daha fazla etkilerler Kaya k tlelerine t rmanmak ya da buzla kapl bir zirveye kmak i in ya am n , v cudunu, ruhsal sa l n riske atan erkekler ve kad nlardan daha a rt c ne olabilir Riskin tesi Da c larla S yle iler, kendilerini ifade etmenin yegane ekli t rmanmak olan insanlar anlayabilmemize yard mc oluyor.D nyan n en yenilik i ve ba ar l on yedi t rman c s yla yap lan bu derin sohbetler, onlar n t rman a kar ki isel yakla mlar n ekillendiren etkileri, olaylar ve felsefeleri ayd nlat yor O Connell, d nd m z sorular Walter Bonatti, Reinhold Messner, Voytek Kurtyka, Catherine Destivelle ve di er nc lere y neltiyor Onlar ilk defa t rmanmaya y nelten ey nedir T rmanmay s rd rebilmek i in fiziksel, duygusal ve parasal kaynaklar nas l buluyorlar Ba ar yla, ba ar s zl kla ve bu sporun i erdi i tehlikeyle nas l ba a k yorlar Da c l a katk lar yla ilgili neler hissediyorlar

  One thought on “Riskin Ötesi - Dağcılarla Söyleşiler”

  1. Another great find. Even though this was a little dated for my age range, it was a great insight into some of the debates and history of the climbing movement in the United States and beyond. The author interviewed many famous climbers from across the disciplines (free climbing, high altitude alpinism, ice climbing, etc.) and their conversations flowed in an easy to read and captivating narrative. Some of these names (Hillary, Harding) have been household names growing up, others (Messner, Bonni [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *