Aptalı Tanımak

Aptal Tan mak u anda T rkiye ye egemen olan ceh let y netimi toplum olma bilincimizde b y k yaralar a m t r ve a maya da devam etmektedir ncelikle toplumun bir grup olarak rasyonal d nme yetene ini silip s p ren

 • Title: Aptalı Tanımak
 • Author: A.M. Celâl Şengör
 • ISBN: 9786058447431
 • Page: 412
 • Format: None
 • u anda T rkiye ye egemen olan ceh let y netimi, toplum olma bilincimizde b y k yaralar a m t r ve a maya da devam etmektedir ncelikle, toplumun bir grup olarak rasyonal d nme yetene ini silip s p ren yobazl k ve d nceye de il korkuya dayanan cemaat ya am n n hortlat lmas , toplumsal dokumuzu derinden yaralam t r Buna il veten e itimimizde yarat lan karga a ve kal u anda T rkiye ye egemen olan ceh let y netimi, toplum olma bilincimizde b y k yaralar a m t r ve a maya da devam etmektedir ncelikle, toplumun bir grup olarak rasyonal d nme yetene ini silip s p ren yobazl k ve d nceye de il korkuya dayanan cemaat ya am n n hortlat lmas , toplumsal dokumuzu derinden yaralam t r Buna il veten e itimimizde yarat lan karga a ve kalitesizlik, bir toplum olarak bilgi edinme ve de erlendirme yetimizi ortadan kald rmak zeredir T m bunlar yapanlar n ele tirilmesine, toplumda ger e i aramak i in olu turulabilecek bir serbest d nce ve tart ma ortam n n olu turulmas na imk n verecek bas n zg rl n n alenen, f tursuzca tehdit edilmesi ve buna toplumdan en ufak bir reaksiyon gelmemesi ortaya konan y k m projesinin toplumca alg lanamamas na ve dolay s yla bertaraf edilememesine neden olmaktad r.Bahsetti im y k m projesi, bir grup k t niyetli insan n T rkiye yi ortadan kald rma projesi olarak alg lanmamal d r Ku kusuz, i imizde bu y k m projesini y netenleri d ar dan destekleyenlerin b yle bir ama lar olabilir ve muhtemelen vard r da Ancak bu projeyi i imizde ve ba m zda bulunarak y r ten ve destekleyenlerin yapt klar n n tamamen fark nda olduklar n sanm yorum Ortaya kan ve benim k saca proje diye betimledi im olgu asl nda yaln zca cehalet ve aptall n ortaya kard bir s re tir Tarih boyunca cehaletin ve aptall n eline ge en toplumlar n kaderleri hep bizimki gibi olmu tur Zira cahil, evresiyle temasa ge emedi i gibi bizzat kendisi hakk ndaki bilgileri de de erlendiremez Aptal ise bu veriler kendisine sunulsa bile bunlarla ne yapaca n d nemez Cahil ve aptal her t rl ele tiriden korkar, zira belledi i yolun d nda bir yolun varl n bilmez, olabilece ini d nemez ve kendisine g sterilse bile de erlendiremez Bu durumda yapabilece i tek ey, bug n T rkiye de oldu u gibi, toplumsal ter r, yani korku yaratmaktan ibaret olur.

  One thought on “Aptalı Tanımak”

  1. Yıllar önce, dinleri, hayatı, hayatın amacını ilk sorguladığım zaman bir şokla farkına varmıştım: İnsanların çok büyük kısmı hakikaten çok aptaldı. Evet, bunu küçüklüğümden beri sürekli söylüyordum zaten; çevremdeki hemen herkes de bunu sık sık, üstüne çok da tartışılmayacak bir şeyi dile getirmenin güveniyle, insanların aptal olduğunu fark edenin aptal olamayacağını belli etme telaşıyla cümle aralarına sıkıştırıyorlardı. Ama yine de yaş [...]

  2. Celal Hoca, fikirlerine hayran olduğum muazzam bir bilim adamı. Tabii ki her konuda hem fikir değiliz bu körü körüne inanma hatası (yobazlığa) düşecek değilim. Aptal kelimesinin anlamından başlayarak Türkiye'de eksik gördüğü her şeyi teker teker söylemiş. Ahlaksızlıklardan, cahillikten, üniversitesizlikten, bilimsel anlamda en ufak bir ilerlemenin olmamasından yakınmış da yakınmış. Celal Hoca Kültür Bakanı olsa bu memlekette birçok şeyin anında değişeceğ [...]

  3. Celal Şengör hocamızın bu ülke için ne muazzam bir kazanç olduğunu çok iyi farketmeme yaradı bu kitap. Bazı konularda gereksiz yere görüş beyan ettiği söylenebilir belki, ancak tüm dünyanın aptala aptal, cahile cahil diyebilen kalemlere ihtiyacı var bence.

  4. Gerçekleri tokat gibi yüze vuran bir kitap. Haha, içimdeki yobazın ağrına gitti cümleler Okumaya, gelişmeye devam.

  5. Cehalet en büyük düşmandır. Ama bu düşman dışarıdan gelmez. Bunu biz kendimiz büyütür, bizi daha çok cahil edecekleri başımıza getirmek için sandıklara, koşarız, zira cehalet rehaveti, rehavet yalancı bir rahatlığı, o da sonunda felâketi getirir. Türkiye insanı böyle bir felâket yoluna çoktan girmiştir. Korkum bunun sonunun cehennem olacağıdır ki, ilk ateşleri de son on yıldır görünmeye başlamıştır. O ateşe, edinemediğimiz arkadaşlarımızla bir ara [...]

  6. Celal hoca yine bıyık altından baya vurmuş. :)Kimi düşüncelerini uç noktada bulsam da bence yerinde eleştirilerle dolu güzel bir eser.

  7. Bana büyük bir yol gösterici oldu bu kitap, herkesin okumasını tavsiye ederim, özellikle olaylara karşı duygusal davranışlar gösterenlerin.

  8. Celal hocam çok saygı duyduğum, fikirleri ve her olaya bilimsel yaklaşması sebebiyle takdir ettiğim yüce bir insandır. Bu ülkenin bağrından çıkıp dünyaca tanınan bu insanın kendi ülkesinde hakettiği değeri görememesi beni çok üzüyor. Ünlü Sumerologumuz İlmiye Çığ gibi onun da tüm kitapları mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Gerçekleri öyle bir gösteriyor ki yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Çok büyük keyif aldım

  9. celal şengör'ün köşe yazılarından oluşan bir kitap. yazıların içeriğini politika, eğitim, bilim ve tarih oluşturmaktadır. kısa kısa 2-3 sayfalık yazılardan oluşmuş olması devamlılık gerektirmemesi kitabı okuması kolay ve keyifli bir hale getiriyor. kahvaltı sonrası bir bölüm okuyup kapatabilirsiniz mesela veya yatmadan önce bir bölüm okuyup uyuyabilirsiniz :)

  10. cehalet ve gericilikle mücadele etmenin insan gibi yaşamak için ne kadar gerekli olduğunu vurgulayan farklı zamanlarda yazar tarafından kaleme alınmış yazıların bir kitapta toplanmış hali olan bu esere bir kaç noktada yazara katılmasam da 5 puan veriyorum.

  11. Kitap içinde bir çok bilimsel veri barındırıyor, fakat mantık safsatalarını bilimsel veriler içine gizleseniz de bunlar hala mantık safsatasıdır. Aşağıda bazı alıntılar yaptım, bunlar hakkında görüşlerimi de belirttim."Okulu bitiren erkek askere gider ve orada karşısına çıkan disiplin kavramını o zamana kadar gördüğü otoriter ortamın havasıyla karıştırdığı için, askerî disiplinin gerçek doğasını anlayamadan ve ne yazık ki hayatının kendisine ask [...]

  12. Turkiye'nin son yillarda yasadigi zorluklara nasil gelindigi, rasyonel ve bilimsel dusunceden sapmanin, yozlasmanin aci sonuclari, cahil, beceriksiz ve yobaz politikacilarin ulkeyi dusurdugu durumu tum aci gercekligiyle ortaya koyuyor. Turkiye bu acmazdan nasil cikacak ve Ataturk'un cizdigi yola nasil ulasacak bilmiyorum. Bu milletin uyanmasi icin illa batmasi mi lazim? Tarihten hic mi bir sey ogrenmedi? Egitim, egitim, egitim

  13. "Deney veya gözlemle test edilemeyen her varsayım bilim dışıdır ve güvenilmez: Buna sicim teorisi de, test yolları önermeyen tüm sosyal kuramlar ve tüm dinler de dahildir. Test edilmesi mümkün olmayan fikirlerin peşine takılan herkes cehaleti peşinen kabullenmiş demektir. Cemiyet ise cahillere teslim edilemez."

  14. Hocayı illa ki eltizm ile suçlayacak olanlar olacaktır ancak kitap aptala aptal deme yolunda önemli bir adımdır. Elitzm güzel olanı seçmektir. Hocamızda gayet güzel bunu yapıyor. Hayatıma yön veren kitaplar arasında büyük bir yer alacağı kesinleşen bu kitap, değişmeyecek yargıları olmayan, bilimsel düşünebilen herkesin okuması gereken bir kitaptır.

  15. It shows the reasons behind the ignorance and misleadings in Turkey. Şengör criticizes Turkish government and leaders to kill the environment to think rationally , also building a country made of fear in the shadow of religions.

  16. Herkesin kolay sindirebileceği bir kitap değil, çok ağır yazmış hocamız. Ülkedeki herkes bu kitabı okusaydı ne güzel olurdu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *