Pani Stefa

Pani Stefa czerwca roku do ksi gi metrykalnej wpisane zostaje niemowl cie p ci e skiej urodzone w Warszawie maja Op nienie sporz dzenia aktu nast pi o wskutek niedbalstwa rodzic w Ju ustalenie jej poch

 • Title: Pani Stefa
 • Author: Magdalena Kicińska
 • ISBN: 9788380490871
 • Page: 489
 • Format: Paperback
 • 2 czerwca 1886 roku do ksi gi metrykalnej wpisane zostaje niemowl cie p ci e skiej urodzone w Warszawie 26 maja Op nienie sporz dzenia aktu nast pi o wskutek niedbalstwa rodzic w.Ju ustalenie jej pochodzenia okaza o si ogromnym wyzwaniem W historii jej rodziny wi cej jest znak w zapytania ni fakt w Nie wiadomo nawet, od kiedy rodzina zacz a u ywa nazwiska Wil2 czerwca 1886 roku do ksi gi metrykalnej wpisane zostaje niemowl cie p ci e skiej urodzone w Warszawie 26 maja Op nienie sporz dzenia aktu nast pi o wskutek niedbalstwa rodzic w.Ju ustalenie jej pochodzenia okaza o si ogromnym wyzwaniem W historii jej rodziny wi cej jest znak w zapytania ni fakt w Nie wiadomo nawet, od kiedy rodzina zacz a u ywa nazwiska Wilczy scy.Jej warszawskie adresy wi tojerska 16, Franciszka ska 2, Krochmalna 92 niby istniej , ale ulice biegn inaczej, a domy ju dawno znikn y Wychowankowie zapami tali, e by a bezszelestna, pojawia a si nieoczekiwanie i tak samo znika a I by mo e z tego samego powodu o niej zapomniano znikn a w cieniu Janusza Korczaka.Emmanuel Ringelblum zapisa Wsp pracowali ze sob przez ca e ycie Nawet mier ich nie roz czy a Poszli razem na mier Wszystko, co zwi zane jest z osob Korczaka internat, propagowanie mi o ci do dzieci wszystko jest wsp lnym dorobkiem obojga W ksi ce Magdaleny Kici skiej Stefania Wilczy ska wraca na swoje miejsce.

  One thought on “Pani Stefa”

  1. Umęczyła mnie ta książka. Temat świetny, a szła mi jak po grudzie. Plus za wyciągnięcie Wilczyńskiej z mroków niepamięci, za przybliżenie jej postaci, posklejane właściwie z niczego. Minus za brak odwagi (?), by przemówić samej, by za autorkę mówiła bohaterka swoimi listami. To były momenty, na których najczęściej zasypiałam (czasem po 4 stronach, shame on me). Aczkolwiek bardzo podobała mi się delikatność, takt, z jakim MK traktuje SW. Za to też plus.

  2. Po przeczytaniu "Pamiętnika" Korczaka i jego biografii autorstwa Joanny Olczak-Ronikier, nic się z "Pani Stefy" o pani Stefie nowego nie dowiedziałam. Ale jeżeli ktoś powyższych tytułów nie czytał, to książka Magdaleny Kicińskiej z pewnością go zainteresuje. Choć to opowieść lekko zacienioniona, bo też Stefania Wilczyńska wcale z tego cienia korczakowego wychodzić nie chciała.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *