Alpler'in Son Üç Problemi

Alpler in Son Problemi Otuzlu y llarda Avrupa n n en iyi da c lar Alpler in son problemleri nin stesinden gelebilmek i in sayg duyulacak bir cesaretle inat bir u ra vermekteydiler Bu son problemler zellikle t rman lmas ok z

 • Title: Alpler'in Son Üç Problemi
 • Author: Anderl Heckmair Nedim Sipahi
 • ISBN: 9789758293261
 • Page: 305
 • Format: Paperback
 • Otuzlu y llarda Avrupa n n en iyi da c lar Alpler in son problemleri nin stesinden gelebilmek i in sayg duyulacak bir cesaretle inat bir u ra vermekteydiler Bu son problemler zellikle t rman lmas ok zor olan ve da c l k ad na adeta insan n olanaklar n n son s n r n olu turan kuzey y zleriydi hti amlar ve zorluk dereceleriyle duvar nce k yordu B y k JoOtuzlu y llarda Avrupa n n en iyi da c lar Alpler in son problemleri nin stesinden gelebilmek i in sayg duyulacak bir cesaretle inat bir u ra vermekteydiler Bu son problemler zellikle t rman lmas ok zor olan ve da c l k ad na adeta insan n olanaklar n n son s n r n olu turan kuzey y zleriydi hti amlar ve zorluk dereceleriyle duvar nce k yordu B y k Joraslar Grandes Jorasses , Mattherhorn Cervino ve Eiger Anderl Heckmair da c lar n Joraslara ilk t rmanabilme yar nda yer alm t r Ancak 1938 de Eiger in kuzey duvar n ilk t rmanan ekibin yelerinden biri zellikle Heckmair dir Bu kitapta b y k bir sevin le kar lanan bu zafer anlat lmaktad r 1937 y l na kadar yap lan bir ok k denemesinde hi bir da c Eiger kuzey duvar ndan canl olarak geri d nememi tir Bundan t r Heckmair ve arkada lar n n bu ba ar s da c l k tarihinin bir d n m noktas d r.

  One thought on “Alpler'in Son Üç Problemi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *