Mult înainte de sosirea trenului ea se gândeşte

Mult nainte de sosirea trenului ea se g nde te Biografia autorului Iustin Pan a a absolvit Liceul Gheorghe Laz r din Sibiu iar apoi Facultatea de Electronic la Bucure ti A publicat volumele de poezie Obiecte mi cate Lucruri simpl

 • Title: Mult înainte de sosirea trenului ea se gândeşte
 • Author: Iustin Panţa
 • ISBN: 9786068577104
 • Page: 438
 • Format: Paperback
 • Biografia autorului Iustin Pan a 1964 2001 a absolvit Liceul Gheorghe Laz r din Sibiu, iar apoi Facultatea de Electronic la Bucure ti.A publicat volumele de poezie Obiecte mi cate 1991 , Lucruri simple sau echilibrul instabil 1992 , Limitele puterii sau mituirea martorilor 1994, cu Mircea Iv nescu , Familia i Echilibrul indiferent 1995 i postumele Cealalt obi nuBiografia autorului Iustin Pan a 1964 2001 a absolvit Liceul Gheorghe Laz r din Sibiu, iar apoi Facultatea de Electronic la Bucure ti.A publicat volumele de poezie Obiecte mi cate 1991 , Lucruri simple sau echilibrul instabil 1992 , Limitele puterii sau mituirea martorilor 1994, cu Mircea Iv nescu , Familia i Echilibrul indiferent 1995 i postumele Cealalt obi nuin 2002 i Inten iile t cerii 2012 , precum i dou c r i de eseu jurnal investiga ie poetic Banchetul echilibrul stabil 1998 i Manual de g nduri care lini tesc Manual de g nduri care nelini tesc 2000.Despre Mult nainte de sosirea trenului ea se g nde te Iustin Pan a tie s spun c t se poate de frumos ceea ce are de spus Discursul s u este simplu, complica iile, confuziile, opacit ile sunt evitate cu un fel de nd r tnicie calm ntre sentimente i expresia lor exist un acord tacit, aproape inefabil, o armonie fireasc Simplitatea ns i a rostirii pare c devine uneori poezie Pu in poe i reu esc s te fac s i crezi pe cuv nt Iustin Pan a e unul dintre ace tia Mircea Martin De o carte ca asta nu te po i apropia dec t cu tandre e, a a cum se nt mpl s sim im atunci c nd descoperim uneori c te o pagin de jurnal din care ies nt mpl ri pe care le am uitat Mult nainte de sosirea trenului ea se g nde te este, pentru cei deja ndr gosti i de poezia lui Iustin, un loc de re nt lnire Pentru ceilal i, zborul n fotoliul arz nd o s fie bl nd cum ntinzi m na i i se spune, simplu, Iustin Rita Chirian Iustin Pan a este unul dintre cei c iva care au definit poezia rom neasc din ultimul deceniu al secolului trecut Continuator, p n la un punct, al lui Mircea Iv nescu, a tiut s se desprind la timp, dar a r mas mereu n rela ii cordiale cu poezia acestuia Nu sunt multe c r ile scrise n doi n literatura rom n care s fi fost at t de reu ite, de memorabile ca nt lnirea dintre Iv nescu i Pan a n Limitele puterii sau mituirea martorilor Pu ini sunt, de asemenea, poe ii ahi ti ntr o literatur , iar Pan a a fost unul dintre cei mai buni Poate cel mai inteligent dintre to i Poetician pur s nge, el problematizeaz scrisul pe m sur ce scrie, i scrie pe m sur ce i aminte te Un atlet al memoriei, la fel ca M.I Pan a este n egal m sur i un monteur n stare s sufle via i peste cele mai pr fuite secven e Care se dovedesc, gra ie celor ca el, inestimabile Aceast edi ie marcheaz semicentenarul Iustin Pan a, printr o selec ie care l arat ca pe un poet rafinat i actual, unul dintre cei mai subtili din literatura rom n recent Claudiu Komartin

  One thought on “Mult înainte de sosirea trenului ea se gândeşte”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *