Skrzydło anioła. Historia tajnego ośrodka dla koreańskich dzieci

Skrzyd o anio a Historia tajnego o rodka dla korea skich dzieci Skrzyd o Anio a to reporta literacki przedstawiaj cy niezwyk e wydarzenia sprzed p wieku Autorka przeprowadzi a dziennikarskie ledztwo zainspirowane odnalezieniem zadziwiaj cego grobu na jednym z wroc

 • Title: Skrzydło anioła. Historia tajnego ośrodka dla koreańskich dzieci
 • Author: Jolanta Krysowata
 • ISBN: 9788379432738
 • Page: 400
 • Format: Paperback
 • Skrzyd o Anio a to reporta literacki przedstawiaj cy niezwyk e wydarzenia sprzed p wieku.Autorka przeprowadzi a dziennikarskie ledztwo zainspirowane odnalezieniem zadziwiaj cego grobu na jednym z wroc awskich cmentarzy grobu trzynastoletniej Koreanki pochowanej w 1955 roku Ten trop doprowadzi j do odkrycia sensacyjnej, a skrywanej przez dziesi ciolecia, wielow t Skrzyd o Anio a to reporta literacki przedstawiaj cy niezwyk e wydarzenia sprzed p wieku.Autorka przeprowadzi a dziennikarskie ledztwo zainspirowane odnalezieniem zadziwiaj cego grobu na jednym z wroc awskich cmentarzy grobu trzynastoletniej Koreanki pochowanej w 1955 roku Ten trop doprowadzi j do odkrycia sensacyjnej, a skrywanej przez dziesi ciolecia, wielow tkowej historii.W tajnym o rodku wychowawczym dla korea skich dzieci zorganizowanym w 1953 r w P akowicach w pobli u Wroc awia mieszka o i uczy o si 1270 dzieci pod opiek korea skich i polskich wychowawc w Polski personel, m odzi nauczyciele cz sto bez do wiadczenia, ale pe ni zapa u do pracy, dali dzieciom obarczonym ci k traum wojenn , wychowywanym dot d w atmosferze surowo ci i dyscyplinie wojskowej, to co najcenniejsze serce i zrozumienie Kiedy po kilku latach przysz a decyzja o likwidacji o rodka i okaza o si , e dzieci musz wr ci do zapomnianej ojczyzny, po obu stronach pop yn o wiele ez.W opowie ci szczeg lnie poruszaj ca jest historia niezwyk ej wi zi polskiego lekarza i miertelnie chorej korea skiej dziewczynki.Teraz, po raz pierwszy, mamy okazj pozna t z o on histori w tak pe nym uj ciu, ze wszystkimi szczeg ami, w tak ostrym wietle, tak barwnie spisan.

  One thought on “Skrzydło anioła. Historia tajnego ośrodka dla koreańskich dzieci”

  1. Epizod historii mało znany - może dlatego że został utajniony. Autorka na wrocławskim cmentarzu zauważyła na jednym z nagrobków prawie zatarty napis z koreańskim imieniem i nazwiskiem z 1955 r. Śledztwo doprowadziło o odkrycia, że niedaleko Wrocławia przez kilka istniał ośrodek wychowawczy dla prawie 1300 dzieci koreańskich. Wiele z nich wychowywanych w żołnierskim stylu dopiero w Polsce miało odrobinę swobody, ale były kontrolowane przez koreańskich wychowawców. Dopiero p [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *