46 bənövşə

b n v Sovet d vr nd onminl rl oxucunun q lbin yol tapan tan nm yaz Salam Q dirzad nin b n v s ri d vr n n n ox oxunan v populyarl q qazanan s rl rind ndir G nl rin bir g n M nz r adl bir xan m yaz n n al

 • Title: 46 bənövşə
 • Author: Salam Qədirzadə
 • ISBN: null
 • Page: 250
 • Format: None
 • Sovet d vr nd onminl rl oxucunun q lbin yol tapan tan nm yaz Salam Q dirzad nin 46 b n v s ri d vr n n n ox oxunan v populyarl q qazanan s rl rind ndir.G nl rin bir g n M nz r adl bir xan m yaz n n al d redaksiyaya g lir v yaz ya kiz bac s , yaz olmaq arzusu il g nd likl r yazan K n l n iki d ft rini g tirir v bu d ft rl r baxmas n , fiSovet d vr nd onminl rl oxucunun q lbin yol tapan tan nm yaz Salam Q dirzad nin 46 b n v s ri d vr n n n ox oxunan v populyarl q qazanan s rl rind ndir.G nl rin bir g n M nz r adl bir xan m yaz n n al d redaksiyaya g lir v yaz ya kiz bac s , yaz olmaq arzusu il g nd likl r yazan K n l n iki d ft rini g tirir v bu d ft rl r baxmas n , fikir bildirm sini xahi edir.B y k frans z yaz s v filosofu Alber Kam n n Var olmaq, ya amaq, l m do ru getm k dem kdir l m ma n n n son s z d r Biz, nec dey rl r, l m c zas na m kum olunmu , ancaq km n vaxt v arada yerin yetiril c yini bilm y n, yolda lar n n is h r g n edam edildiyini g r n kims siz insanlar q epiqraf il ba layan g nd likl r olduqca maraql dild q l m al n b Sovet g ncliyini, o ill rin sevgi v iztirablar n , g ncliyin yl nc v m uliyy tl rini anlamaq n bu s r olduqca maraql d r T svir olunan hadis l r, m vzunun lvanl , g ncl rin duy u v d nc l ri o q d r s mimi, irin v t sirli dill q l m al n b ki, kitabdan ayr la bilm y c ksiniz.

  One thought on “46 bənövşə”

  1. Salam Qədirzadənin (1923-1987)1969-cu ildə yazdığı "46 bənövşə"povesti. Bir adsız əsər var,onu məndən başqa heç kəs oxumayıb.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *