گفته ها

None

Dutar TURKMEN INTERNATIONAL HOME PAGE The Instruments These are divided into idiophones gopuz , aerophones khyzlavuk, shuishul, dilli tuyduk and chordophones dutar, gidzhak Idiophones Gopuz reed plucking musical instrument of the Turkmens, widely used by women and children. Afghanasamai Asamai HongQiao Pearl Market shopping area Shopping in Beijing Fatal error Uncaught Error Call to undefined function mysql_connect in customers a shoppinginbeijing httpd.www connectp Stack trace customers a

 • Title: گفته ها
 • Author: ابراهیم گلستان
 • ISBN: null
 • Page: 456
 • Format: None
 • None

  One thought on “گفته ها ”

  1. Utterances = Words-Spoken, Ebrahim Golestan (Taghavi Shirazi) (also spelt Ibrahim Golestan‎‎), (born October 19, 1922 in Shiraz, Iran) is an Iranian filmmaker and literary figure with a career spanning half a century.تاریخ نخستین خوانش: نهم ژوئن سال 2008 میلادیعنوان: گفته ها؛ نویسنده: ابراهیم گلستان (سید ابراهیم تقوی شیرازی)؛ مشخصات نشر: نیوجرسی، روزن، 1377، در 346 ص؛ نشر وید [...]

  2. مجموعه‌اي‌ست از گفته‌ها و گاهاً مزخرفاتی که در قالب سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و گفتارهاي (ابراهيم گلستان) بر روي فيلم‌هاي خود و ديگران جمع آوری شده است. در همه جای این کتاب، (گلستان دانای کل و مخاطب بیشعور) را می‌توانید ببینید و بخوانید. بسیار به این نکته فکر کردم که این آدم در [...]

  3. 1- فرد باید به روی پای خودش بایستد تا جمع روزی روزگاری به روی پای خودش بایستد.2- در عادت، عیب، کمتر به چشم می‌آید یا اصلاً به چشم نمی‌آید. عادت یعنی در خواب بودنِ اراده و اندیشه. وقتی روال و رخصتِ شک کردن و سوال نداشته باشی، وقتی که چهارچوب تغییر ناپذیر فکری را باید به ارث بگیری و [...]

  4. عادت چیزی ست جانشین اراده. عادت دقت نمیخواهد. عادت ماند جزر در دریاست. مد رفتن است. جزر وارفتن.

  5. معیار اجتماعی بودن ادعای اجتماعی بودن نیست‌. وانمود به غیر اجتماعی بودن هم دلیل غیر اجتماعی بودن نیست.ناصر خسرو جنگی‌ترین شاعران اجتماعی ایران که اصلن تمام زندگانی خود را یک‌راست، رو راست، بی رو دربایستی نثار و وقف کار اجتماعی و دعوت کرد، وقتی خطاب مستقیمش به مردم بود آن‌ه [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *