Fil-Mergħat tal-Impossibbli

Fil Merg at tal Impossibbli It tlettax ta Mejju Steve sab ru u fi Trafalgar Square Londra bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin wie ed minn ftit nies ma luqin sa

 • Title: Fil-Mergħat tal-Impossibbli
 • Author: John A. Bonello
 • ISBN: 9789990914672
 • Page: 358
 • Format: Paperback
 • It tlettax ta Mejju 2082 Steve sab ru u fi Trafalgar Square, Londra, bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin , wie ed minn ftit nies ma luqin sabiex jg assu fuq il ejjieni tar razza umana, xog olhom ji ru fil merg at tal impossibbli u jiddrittaw l img awwe ta addie or Sakemm xi darba jkun kollox dritt HekkIt tlettax ta Mejju 2082 Steve sab ru u fi Trafalgar Square, Londra, bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin , wie ed minn ftit nies ma luqin sabiex jg assu fuq il ejjieni tar razza umana, xog olhom ji ru fil merg at tal impossibbli u jiddrittaw l img awwe ta addie or Sakemm xi darba jkun kollox dritt Hekk kif kien ippjanat fil bidu Imma Steve ma jridx din ir responsabbilt Mitluf fi mien, mibluh u be g an minn dak li qed ji ri madwaru, meg jun mill aktar gwida improbabbli, Steve jag mel minn kollox biex isib mezz kif itemm dak il mar il lejl u jmur lura g all ajja li jaf Qabel ikun tard wisq.

  One thought on “Fil-Mergħat tal-Impossibbli”

  1. It-tlettax ta' Mejju 2082. Steve sab ruħu fi Trafalgar Square, Londra, bil-monument ta' Nelson warajh. Ftakar fil-kliem li kien għadu kif qallu l-Bambu. Sejjaħlu 'Serafin', wieħed minn ftit nies maħluqin sabiex jgħassu fuq il-ġejjieni tal-umanità, xogħolhom jiġru fil-Mergħat u jidrittaw l-imgħawweġ ta' ħaddieħor. Sakemm xi darba jkun kollox dritt. Hekk kif kien ippjanat fil-bidu. Imma Steve ma jridx din ir-responsabbilità. Mitluf fiż-żmien, mibluh u beżgħan minn dak li qed ji [...]

  2. Bidla radikali fil-ġeneru u fl-approċċ lejn il-kitba tal-awtur mit-triloġija preċedenti. Għoġbitni l-idea wara l-plott, ta-trasport maż-żmien u li tirranġa l-milja tal-ħajja tali mod li għal ħaddieħor hija ħaġa pożittiva iżda għall-"eroj" hija piż żejjed li ma jridx. Laqtitni l-malta differenti li ħoloq l-awtur u l-fatt li għall-kuntrarju ta' kotba oħra fl-istess ġeneru l-azzjoni qiegħda fil-bidu u l-kalma fit-tieni nofs. Il-karattru misterjuż ta' fuq tal-linja huwa wi [...]

  3. Erġajt qrajt dan il-ktieb qabel ma nibda ta' warajh ("Jien, Wieħed Minnhom") u nista' nikkonferma l-ħames stilel. L-istorja hija interessanti tassew, bid-dinjiet futuri li joħolqu l-possibilita' ta' immaġinazzjoni fertili anki oltre l-istorja nnifisha. Il-kitba hija waħda moderna u għalkemm 'science fiction' John jirnexxielu jdaħħal kummentarju soċjali relevanti li ma tħossux barra minn loku. Kważi ħasra li l-istorja sa tispiċċa mat-tieni ktieb hekk kif fil-bidu tiegħu il-karattr [...]

  4. Bdejt naqra Fil-Mergħat b'nofs qalb minħabba li l-ġeneru fantaxjentifiku mhux għal qalbi wisq, iżda iżjed ma l-qari beda jipprogressa, fuqi iżjed bdiet tikber il-ħakma tal-ktieb. Bonello għandu ħila partikolari kif jinseġ il-ġrajjiet flimkien u l-mixja tar-rakkont 'il quddiem hija waħda ħajja u li tħeġġek, fil-veru sens tal-kelma, tkompli taqra.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *