Qan İçində

Qan ind Roman XVIII sird ya an g rk mli air v Qaraba xanl n v ziri olan Molla P nah Vaqif haqqdad r Yusif V zir ci ilin aprel ay nda tamamlad ki od aras nda adl tarixi roman i d n xar ld n ap etdir bilm

 • Title: Qan İçində
 • Author: Yusif Vəzir Çəmənzəminli
 • ISBN: null
 • Page: 366
 • Format: Hardcover
 • Roman XVIII sird ya an g rk mli air v Qaraba xanl n v ziri olan Molla P nah Vaqif haqqdad r Yusif V zir 1937 ci ilin aprel ay nda tamamlad ki od aras nda adl tarixi roman i d n xar ld n ap etdir bilm mi di z sa l nda n r etdirm k qism t olmayan Yusif V zirin bu tarixi roman ilk d f 1964 c ild Az rbaycan jurnal nda m yy n ixtisarla QanRoman XVIII sird ya an g rk mli air v Qaraba xanl n v ziri olan Molla P nah Vaqif haqqdad r Yusif V zir 1937 ci ilin aprel ay nda tamamlad ki od aras nda adl tarixi roman i d n xar ld n ap etdir bilm mi di z sa l nda n r etdirm k qism t olmayan Yusif V zirin bu tarixi roman ilk d f 1964 c ild Az rbaycan jurnal nda m yy n ixtisarla Qan i ind ad il apdan xm d.

  One thought on “Qan İçində”

  1. Yusif Vəzir Çəmənzəmənlinin yaradıcılığı mənim həmişə diqqətimi çəkib. Onun bir sıra hekayələrini oxuduqdan sonra , "Qan içində" romanını oxumağa qərara aldım. Hər kəsə tövsiyyə edirəm. Yusif Vəzir XVİİ əsirdə Azərbaycan ərzisində mövcud olan siyasi çaxnaşmaları çox məharətlə təsfir edib. Molla Pənah Vagifin, İbrahimxəlil xanın,Qadjarın obrazları romana xüsusi maraq oyadır.

  2. Tarixi romanlar həmişə xoşuma gəlib. "Xudafərin körpüsü" və "Qılınc və Qələm" romanları kifayət qədər gözəl təsvir edib o dövrləri. Bu roman da tarixi romanlar arasında oxunmalı olanlardandır. Yunus Oğuz "Təhmasib şah" "Nadir şah" (baxmayaraq ki hələ də tapa bilməmişəm), Əzizə Cəfərzadənin "Bakı 1501", M.S. Ordubadi "Dumanlı Təbriz" də növbəti oxuyacaqlarım da arasındadı.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *