Hâlâ Gece Yarısı Bu Yıldızda

H l Gece Yar s Bu Y ld zda Nazi k skac kapan rken Almanya dan sve e ka an Nelly Sachs ya anm ac lardan yola karak b t n insanlar sevgi ve bar ta birle meye a rm t Daima ocuklar n ld yerlerdeta ve y ld zve bir s r d vatans z k

 • Title: Hâlâ Gece Yarısı Bu Yıldızda
 • Author: Nelly Sachs Melike Öztürk
 • ISBN: 9789750715389
 • Page: 351
 • Format: Paperback
 • Nazi k skac kapan rken Almanya dan sve e ka an Nelly Sachs, ya anm ac lardan yola karak b t n insanlar sevgi ve bar ta birle meye a rm t Daima, ocuklar n ld yerlerdeta ve y ld zve bir s r d vatans z kal r ocuk ya ta iir yazmaya ba layan ve ilk iirlerinde H ristiyan mistik anlay ndan etkilendi i g r len Nelly Sachs, air olarak ger ek kimli ini kinNazi k skac kapan rken Almanya dan sve e ka an Nelly Sachs, ya anm ac lardan yola karak b t n insanlar sevgi ve bar ta birle meye a rm t Daima, ocuklar n ld yerlerdeta ve y ld zve bir s r d vatans z kal r ocuk ya ta iir yazmaya ba layan ve ilk iirlerinde H ristiyan mistik anlay ndan etkilendi i g r len Nelly Sachs, air olarak ger ek kimli ini kinci D nya Sava y llar ndan sonra buldu Gerek Nazi y netiminin Yahudilere ya ama hakk tan mad y llardaki Almanya da, gerekse daha sonra l nceye kadar ya ad sve te yazd iirlerde Nelly Sachs, o y llar n deh et dolu ya ant lar n e siz bir duyarl kla yans tt Cevat apan Nelly Sachs n iiri s k dokunmu bir iirdir, yorumlara kolay kolay teslim olmayacak denli kat ama dupdurudur Ya ad klar , g rd kleri kar s nda dili tutulmu birisinin binbir g l kle yeniden yaratt bir dili i ler bilmecelerin dili, dilin de bilmeceleridir o y zden mgeler, e reltilemeler benim yaralar m, l m ustam oldu benim Hayatta kalmak i in yazd m, demi tir Nelly Sachs Necmi Zek

  One thought on “Hâlâ Gece Yarısı Bu Yıldızda”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *