Çizgideki Gladyatör

izgideki Gladyat r Bu kitap devrimci sporcu Metin Kurt un zellikle aktif futbol d neminin ard ndan ya ad deneyimleri aktar yor Kurt un antren rl k sendikac l k aktif siyaset ve hayat n kazanmak i in girdi i di er al

 • Title: Çizgideki Gladyatör
 • Author: Metin Kurt Jale Altunel
 • ISBN: 9786055892524
 • Page: 259
 • Format: Paperback
 • Bu kitap, devrimci sporcu Metin Kurt un, zellikle aktif futbol d neminin ard ndan ya ad deneyimleri aktar yor Kurt un antren rl k, sendikac l k, aktif siyaset ve hayat n kazanmak i in girdi i di er alanlar n tamam nda ya ad nemli d neme ler ayr nt lar ile ele al n yor Kitapta yaln zca bir ya am yk s n de il, T rkiye nin bir tarihsel ve toplumsal kesitini bulaBu kitap, devrimci sporcu Metin Kurt un, zellikle aktif futbol d neminin ard ndan ya ad deneyimleri aktar yor Kurt un antren rl k, sendikac l k, aktif siyaset ve hayat n kazanmak i in girdi i di er alanlar n tamam nda ya ad nemli d neme ler ayr nt lar ile ele al n yor Kitapta yaln zca bir ya am yk s n de il, T rkiye nin bir tarihsel ve toplumsal kesitini bulacaks n z Sportmence onuncu k y ar yor Do ru s z k ymet verip savunanlar bu y zden dokuz k yden kovulanlar, y lmadan onuncu k y arayanlar sportmence sizin sesiniz, s z n zd r selam sizlere, selam dostlara Spor k l fl bu batakl biz yaratmad k, ama biz kurutaca z sivrisineklerden bir g n mutlaka kurtulaca z Yazanlar, izenler, eli kalem tutanlar d ncesini midesinin sans r nden ge irmeyenler, y re inde iyilik, do ruluk, g zellik me alesi s nmeyenler bulamad ysak e er sizleri, siz bulun bizleri yitirecek zaman m z yoktur, g n naz de il, g rev g n d r Sporda s ylenemeyen ne varsa biz s yleyece iz caymay z, cayd ramazlar sapmay z, sapt ramazlar y r yoruz do ru bildi imiz yolda, aln m z a k, ba m z yukarda Metin Kurt

  One thought on “Çizgideki Gladyatör”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *