Fuaran Ceann an t-Saoghail

Fuaran Ceann an t Saoghail G idhlig S iomadh omhaigh beatha a h ige a she las a mach s a steach tro chuimhne Criosaidh s a nist na seann aois san taigh eiridinn Cuimhneachain thoilichte cuimhneachain mhuladach Daoine rain Dibh

 • Title: Fuaran Ceann an t-Saoghail
 • Author: Aonghas Pàdraig Caimbeul
 • ISBN: 9781900901710
 • Page: 326
 • Format: Paperback
 • G idhlig S iomadh omhaigh beatha a h ige a she las a mach s a steach tro chuimhne Criosaidh s a nist na seann aois san taigh eiridinn Cuimhneachain thoilichte, cuimhneachain mhuladach Daoine rain Dibhearsain Seann sgeulachdan mhiorbhaileach S an fheadhainn ga tha mun cuairt oirre a nist Criosaidh eile air a bheil c raim nan euslainteach an craoladair gG idhlig S iomadh omhaigh beatha a h ige a she las a mach s a steach tro chuimhne Criosaidh s a nist na seann aois san taigh eiridinn Cuimhneachain thoilichte, cuimhneachain mhuladach Daoine rain Dibhearsain Seann sgeulachdan mhiorbhaileach S an fheadhainn ga tha mun cuairt oirre a nist Criosaidh eile air a bheil c raim nan euslainteach an craoladair g tha cl radh a seanchais, an dotair s ne nach mur bi buaidh air choreigin aig fios mun bheatha seo orrasan.English Many images from her youth are floating in and out of Chrissie s memory now, as she spends her senior years in a nursing home Happy memories Sad memories People Songs Entertainment Wonderful, old stories And the young ones around her now another Chrissie who cares for the patients the young broadcaster who records her stories, the doctor her life will have an effect on them all.

  One thought on “Fuaran Ceann an t-Saoghail”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *