Sonradan Sonsuz Yineleme

Sonradan Sonsuz Yineleme Bu evde yabanc olman n zor oldu unu ayn zamanda yabanc olmaktan kurtulman n kolay olmad n reneceksiniz Kendi lkenizi zlerseniz buralarda her g n onu zlemek i in daha ok neden bulacaks n z ama unutma

 • Title: Sonradan Sonsuz Yineleme
 • Author: Maurice Blanchot Serdar Rifat Kırkoğlu
 • ISBN: 9789758240210
 • Page: 182
 • Format: None
 • Bu evde yabanc olman n zor oldu unu, ayn zamanda yabanc olmaktan kurtulman n kolay olmad n reneceksiniz Kendi lkenizi zlerseniz, buralarda her g n onu zlemek i in daha ok neden bulacaks n z ama unutmay ve yeni yerinizi sevmeyi ba ar rsan z, sizi kendi lkenize g nderece iz ve orada bir kez daha yesiz olaca n zdan yeni bir s rg ne ba layacaks n z Frans z edeBu evde yabanc olman n zor oldu unu, ayn zamanda yabanc olmaktan kurtulman n kolay olmad n reneceksiniz Kendi lkenizi zlerseniz, buralarda her g n onu zlemek i in daha ok neden bulacaks n z ama unutmay ve yeni yerinizi sevmeyi ba ar rsan z, sizi kendi lkenize g nderece iz ve orada bir kez daha yesiz olaca n zdan yeni bir s rg ne ba layacaks n z Frans z edebiyat n n zg n sesi Blanchot dan iki anlat ve belki de bir sons z Blanchot dilin en ula lmaz k y lar nda dola arak okuru d sel belki de fazlas yla ger ek bir yapbozu zmeye a r yor.

  One thought on “Sonradan Sonsuz Yineleme”

  1. Doğduğum ülke,Niçin terk ettim seni?Değilim artık masumVe de talihsizim. Şimdi aşksız,Sonsuza dek hapis,Kurtuluşum olacak ölümüm.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *