One thought on “Kaçakçı Şahan”

  1. Hasan Ali Toptaş bir gün öykülerini Bekir Yıldız'a okutmuş ve Yıldız'dan "istersen bir daha beni okuma" diye bir cevap almış. Toptaş'ın yazdıkları o kadar Yıldız'ı andırıyormuş ki bundan kurtulması 3-4 senesini almış Toptaş'ın.

  2. Bekir Yıldız'ın hikâye kitabı (1970) • Beş hikâye. Bekir Yıldız, Ka­çakçı Şahan kitabıyla 1971 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *