Kara Keşiş

Kara Ke i Everest Yay nlar edebiyat d nyas n n tart mas z en b y k isimlerinden biri olan Anton ehov un t m yap tlar n yay mlamaya devam ediyor Mehmet zg l n Rus a as llar ndan yapt zenli evirileriyle kronolo

 • Title: Kara Keşiş
 • Author: Anton Chekhov Mehmet Özgül
 • ISBN: 9786051410081
 • Page: 491
 • Format: None
 • Everest Yay nlar , edebiyat d nyas n n tart mas z en b y k isimlerinden biri olan Anton ehov un t m yap tlar n yay mlamaya devam ediyor Mehmet zg l n Rus a as llar ndan yapt zenli evirileriyle kronolojik olarak yay mlanan ehov kitapl n n yedinci cildi Kara Ke i , 1893 1895 y llar aras nda yaz lm 13 yk y kaps yor Yazar Kara Ke i te, kad n erkek hik yeleEverest Yay nlar , edebiyat d nyas n n tart mas z en b y k isimlerinden biri olan Anton ehov un t m yap tlar n yay mlamaya devam ediyor Mehmet zg l n Rus a as llar ndan yapt zenli evirileriyle kronolojik olarak yay mlanan ehov kitapl n n yedinci cildi Kara Ke i , 1893 1895 y llar aras nda yaz lm 13 yk y kaps yor Yazar Kara Ke i te, kad n erkek hik yeleri zerinden giderek ya am bunal mlar yla bo u an karakterlere e iliyor zerlerine i damlalar d m g r i eklerin boy att park , bah eyi, sa akl k kleriyle ba g klere eren am a a lar n , avdar tarlas n , geli tirdi i bilimi, gen li ini, cesaretini, sevin lerini, g zelli ine doyamad ya am yard ma a racakt Hal n n zerinde, y z n n yan nda olu an kan birikintisini g r yor, ba rmak istedi i halde duydu u dermans zl k y z nden bir ey s yleyemiyor, ama anlat lmas zor, s n rs z bir mutluluk b t n bedenini dolduruyordu.

  One thought on “Kara Keşiş”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *