Laiškai Sabos karalienei

Lai kai Sabos karalienei Lai kai Sabos karalienei ketvirtoji M Martinai io es knyga kurioje sud ta daugiau kaip met kaupta med iaga Autorius atskleid ia unikalias lietuvi liaudies meno papro i tautosakos literat ros p

 • Title: Laiškai Sabos karalienei
 • Author: Marcelijus Martinaitis
 • ISBN: 9986162637
 • Page: 130
 • Format: Hardcover
 • Lai kai Sabos karalienei ketvirtoji M Martinai io es knyga, kurioje sud ta daugiau kaip 20 met kaupta med iaga Autorius atskleid ia unikalias lietuvi liaudies meno, papro i , tautosakos, literat ros prasmes, kurios gali b ti suvokiamos tik per tam tikrus religinius, mitologinius, socialinius kontekstus Analizuodamas lietuvi klasika tapusius A Vienuolio, J Apu Lai kai Sabos karalienei ketvirtoji M Martinai io es knyga, kurioje sud ta daugiau kaip 20 met kaupta med iaga Autorius atskleid ia unikalias lietuvi liaudies meno, papro i , tautosakos, literat ros prasmes, kurios gali b ti suvokiamos tik per tam tikrus religinius, mitologinius, socialinius kontekstus Analizuodamas lietuvi klasika tapusius A Vienuolio, J Apu io, R Granausko apsakymus, autorius pl toja mint , kad k rini menin ir emocin taiga da nai susijusi su tuo, kas nepasakyta od iais, bet nujau iama, kyla i visos to meto kult rin s ir informacin s erdv s.

  One thought on “Laiškai Sabos karalienei”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *