Tạp văn Phan Thị Vàng Anh

T p v n Phan Th V ng Anh T p v n Phan Th V ng Anh l t p s ch t p h p c c b i vi t ng tr n c c b o Th thao V n h a i bi u Nh n d n Tu i tr Tia s ng Th i b o Kinh t S i G n t n m n c a nh v n Phan Th V ng Anh C c b i

 • Title: Tạp văn Phan Thị Vàng Anh
 • Author: Phan Thị Vàng Anh
 • ISBN: 9786041001
 • Page: 433
 • Format: Paperback
 • T p v n Phan Th V ng Anh l t p s ch t p h p c c b i vi t ng tr n c c b o Th thao V n h a i bi u Nh n d n Tu i tr Tia s ng Th i b o Kinh t S i G n t n m 1988 n 2010 c a nh v n Phan Th V ng Anh C c b i vi t c p n c c v n v t n c, con ng i Vi t Nam v i c i nh n c a m t c ng d n c tr ch nhi m, t chuy n ti u ti t n c c v n th i s n T p v n Phan Th V ng Anh l t p s ch t p h p c c b i vi t ng tr n c c b o Th thao V n h a i bi u Nh n d n Tu i tr Tia s ng Th i b o Kinh t S i G n t n m 1988 n 2010 c a nh v n Phan Th V ng Anh C c b i vi t c p n c c v n v t n c, con ng i Vi t Nam v i c i nh n c a m t c ng d n c tr ch nhi m, t chuy n ti u ti t n c c v n th i s n ng h i, t chuy n vi m n chuy n v m D vi t v v n g th sau m i b i vi t u ng l i trong l ng ng i c nh ng c u h i d ng c u l n

  One thought on “Tạp văn Phan Thị Vàng Anh”

  1. Quyển tạp văn này tổng hợp lại các bài báo của tác giả trong khoảng năm 2005 trở về trước. Bây giờ là năm 2014 chuẩn bị bước sang 2015, hẳn là gần 10 năm trôi qua. Không biết nên mừng vì Việt Nam ta có nhà văn/ nhà báo tài hoa trong câu chữ trong tầm nhìn hay nên buồn vì đến tận bây giờ, những thực trạng được nêu trong những bài báo kia vẫn hiện hữu, vẫn chưa thay đổi tốt lên tẹo nà [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *