Ama Hangi Atatürk

Ama Hangi Atat rk Atat rk resimlerinden birini se erek b rlerinden ok farkl hatta b rlerine z t Atat rk kurgular yapmak m mk n ve kolayd r Sol Kemalistlerin kurgulad Kalpakl Mustafa Kemal Milli M cadele d nemindeki

 • Title: Ama Hangi Atatürk
 • Author: Taha Akyol
 • ISBN: 9789759915865
 • Page: 206
 • Format: Paperback
 • Atat rk resimlerinden birini se erek b rlerinden ok farkl , hatta b rlerine z t Atat rk kurgular yapmak m mk n ve kolayd r Sol Kemalistlerin kurgulad Kalpakl Mustafa Kemal, Milli M cadele d nemindeki sol resimleri kullanan Mustafa Kemal Pa a d r Ba Dostu Lenin dir Do an Avc o lu nun kurgulad Atat rk t r bu.Atill lhan n Gazi si de elbette solcudur, ama daAtat rk resimlerinden birini se erek b rlerinden ok farkl , hatta b rlerine z t Atat rk kurgular yapmak m mk n ve kolayd r Sol Kemalistlerin kurgulad Kalpakl Mustafa Kemal, Milli M cadele d nemindeki sol resimleri kullanan Mustafa Kemal Pa a d r Ba Dostu Lenin dir Do an Avc o lu nun kurgulad Atat rk t r bu.Atill lhan n Gazi si de elbette solcudur, ama daha Asyal d r, Sultan Galiev le tarihsel duru beraberli i vard r, o bak mdan Avc o lu nun Atat rk ne g re Atill lhan n Gazi sinde M sl man kimli i ve Asyal vasf hayli belirgindir.Necmettin Erbakan n Atat rk ya asayd o da Refah Partili olurdu s z , Milli M cadele de yo un bir ekilde slami terimleri vurgulayan, Kuran dan ayetler okuyan, dualar eden ve Bat ile sava an Mustafa Kemal Pa a ya y neliktir.Bir de tabii Alafranga Atat rk ler in kurgulad Atat rk var Bu terim merhum Atill lhan nd r.Peki hangisi, hangi Atat rk Bu soru yanl t r nk Tan t m Yaz s ndan

  One thought on “Ama Hangi Atatürk”

  1. Taha Akyol'un, Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini çeşitli evrelerde birbiriyle tenakuz içinde görünen eylem ve politikaları üzerinden ele aldığı kitabı, Atatürk çalışmaları alanında önemli bir eksikliği kapatıyor aslında Özellikle Bolşevizm, İslam, Batılılaşma ekseninde ortaya koyduğu muazzam siyasi esneklik ve pragmatizmi daha yakından görebilmek açısından önemli bir başvuru kitabı

  2. “Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti, bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor. “ (Atatürk)

  3. O kadar ince araştırılmış ve dosdoğru yazılmış ki bazı gerçekleri görmek ve bu tarihsel süreci tam olarak anlamak için kesinlikle okunması gereken bir kitap. Çok fazla konuda fikrimi değiştirdi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *