Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset

T rkiye de Anayasalar ve Siyaset Modern T rkiye nin anayasa ve siyaset tarihinin derli toplu ve ele tirel bir anlat m n sunan T rkiye de Anayasalar ve Siyaset bu bask da da g ncellenmi olarak kar n za k yor Mustafa Erdo an burada T r

 • Title: Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset
 • Author: Mustafa Erdoğan
 • ISBN: 9756877685
 • Page: 185
 • Format: None
 • Modern T rkiye nin anayasa ve siyaset tarihinin derli toplu ve ele tirel bir anlat m n sunan T rkiye de Anayasalar ve Siyaset bu bask da da g ncellenmi olarak kar n za k yor Mustafa Erdo an burada T rkiye nin son iki y zy ll k siyaset ve anayasa tarihini resmi g r ten farkl bir yakla mla g zden ge iriyor, ama zg rl k demokratik perspektifi ne kar rken olgulaModern T rkiye nin anayasa ve siyaset tarihinin derli toplu ve ele tirel bir anlat m n sunan T rkiye de Anayasalar ve Siyaset bu bask da da g ncellenmi olarak kar n za k yor Mustafa Erdo an burada T rkiye nin son iki y zy ll k siyaset ve anayasa tarihini resmi g r ten farkl bir yakla mla g zden ge iriyor, ama zg rl k demokratik perspektifi ne kar rken olgulardan kopmamaya zen g steriyor zellikle Cumhuriyet d nemi T rkiye siyasetine ili kin resmi mitler ile olgusal yan ltma ve hatta arp tmalar da a a kartmaya al an T rkiye de Anayasalar ve Siyaset okuyucuya lkemizin kronikle en demokratikle me ge i ser veninin a mazlar na ili kin ipu lar da sunmaktad r.Bu kitap niversitelerde T rk anayasa hukuku ve T rk siyasi hayat okuyan ve okutanlar yan nda, bu gibi konularda derli toplu bilgi edinmek isteyen genel okuyucu i in de bir el kitab i levi g recektir.

  One thought on “Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *