Mustafa Kemal'le 1000 Gün

Mustafa Kemal le G n Latife Han mefendi Mustafa Kemal in e i zmir in tan nm ailelerinden U akizade sonra U akl gil Muammer Bey in k z zmir Lisesi ni bitirdikten sonra Paris Sorbone niversitesi ne hukuk renimi i

 • Title: Mustafa Kemal'le 1000 Gün
 • Author: Nezihe Araz
 • ISBN: 9757632112
 • Page: 375
 • Format: Paperback
 • Latife Han mefendi 1898 1975 Mustafa Kemal in e i zmir in tan nm ailelerinden U akizade sonra U akl gil Muammer Bey in k z zmir Lisesi ni bitirdikten sonra Paris Sorbone niversitesi ne hukuk renimi i in gitti Bir y l sonra Londra ya giderek ngilizce al t ktan sonra yine Paris e d nd Kurtulu Sava n uzaktan izliyor ve memleketinin i inde bulundu u kLatife Han mefendi 1898 1975 Mustafa Kemal in e i zmir in tan nm ailelerinden U akizade sonra U akl gil Muammer Bey in k z zmir Lisesi ni bitirdikten sonra Paris Sorbone niversitesi ne hukuk renimi i in gitti Bir y l sonra Londra ya giderek ngilizce al t ktan sonra yine Paris e d nd Kurtulu Sava n uzaktan izliyor ve memleketinin i inde bulundu u ko ullardan huzursuz oluyordu Sakarya Zaferi nden sora zmir e d nmeye kara verdi ve do du u ehrin kurtulu undan birka g n nce zmir e d nd Mustafa Kemal i zmir e girdi i g n karargah nda ziyaret ederek onunla tan t U akizade K k n n emrinde oldu unu bildirdi ve srarla davet etti zmir yang n nda, karargah Muammer Bey in k k ne ta nd B y k konuk orada 17 g n kald K sa bir s re sonra Mustafa Kemal ve Latife Han m zmir de evlendiler 1923 Sen Latife de il Latifsin gibi Sen benim ayakl gazetemsin gibi Bizim yaver gibi s cak iltifatlarla ba layan evlilik hayat , ok e itli sebeplerle huzur i inde y r medi ve 5 A ustos 1925 te ayr l kla sonu land.Ondan sonraki elli y l Latife Han mefedi i in tam bir yaln zl k ve huzur i inden ge ti Ayr l ktan sonra evlili i ve e i hakk nda konu may ya da yazmay kesinlikle kabul etmeyen Latife Han mefendi 13 Temmuz 1975 te stanbul da vefat ederek Edirnekap ehitli indeki ebedi dinlence yerine verildi.T rk kad nlar n n a da d nya kad nlar d zeyine ula mas yolunda Mustafa Kemal taraf ndan ba lat lan harekette e ine a klay c ve ayd nlat c yard mlar asla unutulmayacak olan Latife Han m n T rkiye Cumhuriyeti nin ilk Cumhurba kan e i olarak da tarihimizde nemli bir yeri vard r.

  One thought on “Mustafa Kemal'le 1000 Gün”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *