Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy

Osta ce Kamienice warszawskie i ich mieszka cy Ksi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te kt re przetrwa y bombardowan

 • Title: Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy
 • Author: Magdalena Stopa Jan Brykczyński
 • ISBN: 9788362020188
 • Page: 354
 • Format: Paperback
 • Ksi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te, kt re przetrwa y bombardowania 1939 roku, radzieckie naloty podczas niemieckiej okupacji, Powstanie Warszawskie, systematyczne podpalanie i wyburzanie przez Niemc w po powstaniu, po wojnie musia y jeKsi ka po wi cona losom warszawskich kamienic eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych Przez ostatnich kilkadziesi t lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta Te, kt re przetrwa y bombardowania 1939 roku, radzieckie naloty podczas niemieckiej okupacji, Powstanie Warszawskie, systematyczne podpalanie i wyburzanie przez Niemc w po powstaniu, po wojnie musia y jeszcze stawi czo a nowemu systemowi Eklektyzm i secesj uznano w wczas za kierunki wsteczne , a kamienice odebrano w a cicielom, skazuj c je tym samym na wieloletni dewastacj O historii kamienic opowiadaj odnalezieni przez Magdalen Stop mieszka cy, najstarsi z nich cz sto si gaj cy pami ci do lat 30 Z tych powie ci wy ania si obraz ostatnich stu lat dziej w miasta oraz powik ane losy warszawiak w Wysmakowane fotografie Jana Brykczy skiego uzupe nione s o cz sto publikowane po raz pierwszy zdj cia archiwalne.

  One thought on “Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy”

  1. "Ostańce" to nie tylko historia ocalałych warszawskich kamienic, ale również ich mieszkańców. Jest to pasjonująca, nieraz bardzo tragiczna opowieść o losach miasta, które pochłonęła wojenna pożoga. Na całe szczęście, ocalały przepiękne budynki, które są czytelnym znakiem dawnych czasów. Każda z historii, opowiadanych z perspektywy mieszkańców "Ostańców", to historia rodzin, społeczności, narodu. Książka uzupełniona jest pięknymi zdjęciami nie tylko fasad kamieni [...]

  2. Wspaniała książka! Fascynujące losy domów i ludzi, aż trudno uwierzyć, że każdy z tych budynków kryje tak niesamowite historie. Na pewno nie raz do niej wrócę:)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *